"Europe Direct" aktualitātes

Starptautiskajā Sieviešu dienā – lepnums un prieks būt sievietei

03.03.2023.
Starptautiskajā Sieviešu dienā –  lepnums un prieks būt sievietei

Turpinot tradīciju, EUROPE DIRECT centrs Jelgavā 8. martā rīkoja ikgadējo Starptautiskās Sieviešu dienas pasākumu. Kā vienmēr, tas vienmēr ir atgādinājums par dzimumlīdztiesību, sieviešu lomu sabiedrībā un līdzdalību Eiropas notikumos.

Pasākuma ievadā tika iezīmēti svarīgākie šī gada notikumi ES un centra darbības virzieni saistībā ar Eiropas Prasmju gadu un gatavošanos Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2024. gadā.
Lasīt tālāk…

Noslēdzies vizuālās mākslas konkurss “ES – nākotnes Eiropā”

15.12.2022.
Noslēdzies vizuālās mākslas konkurss “ES – nākotnes Eiropā”

2022. gada nogalē jau sesto gadu, sadarbojoties EUROPE DIRECT centram Jelgavā un Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai, kā arī Salgales Mūzikas un mākslas skolai, tiek organizēts vizuālās mākslas konkurss par Eiropas tēmām. Šī gada tēma bija saistībā ar Eiropas Jaunatnes gadu – “ES – nākotnes Eiropā”. Audzēkņi darbos attēloja sev aktuālās tēmas – savus hobijus, nākotnes sapņus un profesiju, vides aizsardzības tēmu, digitalizāciju  un mākslīgo intelektu, kas vienlaicīgi ir aktuālas visā Eiropā un pasaulē.
Priecājamies par audzēkņu lielo atsaucību un pedagogu ieguldīto darbu, sagatavojot lieliskus radošus darbus, līdztekus iepazīstot Eiropas aktuālās tēmas. Izvērtējot rezultātus, tika noteikti laureāti trīs kategorijās un Atzinības rakstu saņēmēji, bet ieguvēji ir visi konkursa dalībnieki, iegūstot jaunas zināšanas un pieredzi. Katrs dalībnieks saņēma EUROPE DIRECT centra balvas. Lasīt tālāk…

Ar koku stādīšanu Lielplatones muižas parka alejā atzīmē Zemes dienu

27.04.2022.
Ar koku stādīšanu Lielplatones muižas parka alejā atzīmē Zemes dienu

26. aprīlī EUROPE DIRECT projektā notika Zemes dienas un Eiropas dienas ieskaņas pasākums Jelgavas novada jauniešiem, lai informētu par Eiropas Zaļo kursu un vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības tēmu. Tā laikā notika gan radoša teorētiskā nodarbība kopā ar influenceri Edgaru Freshu, gan praktiskā – tika iestādītas 10 liepas Lielplatones muižas parkā, atjaunojot vēsturisko aleju. Lielplatones muižas parks izvēlēts dēļ tā vēsturiskās un bioloģiskās nozīmības, tas ir iecienīts Jelgavas novada tūrisma objekts. Gadu gaitā daļa no vēsturiskās alejas, kuru dēvē par Mīlestības aleju, bija zudusi, tādēļ jau 2021. gadā jaunieši iestādīja pirmās 10 liepas un šogad turpina šo darbu ar vēl 10 liepām. Jauniešiem tā ir vērtīga pieredze, pašam piedalīties dabas atjaunošanā, tā veidojot saudzīgu un atbildīgu attieksmi pret vidi. Lasīt tālāk…

Jelgavas novada jaunieši gūst iedvesmu Eiropas Jaunatnes gada aktivitātēm

07.04.2022.
Jelgavas novada jaunieši gūst iedvesmu Eiropas Jaunatnes gada aktivitātēm

Lai veicinātu aktīvu savas valsts un Eiropas Savienības pilsonības apzināšanos, jauniešu izpratni par Eiropas Jaunatnes gadu 2022. un plašāku iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos, EUROPE DIRECT centrs Jelgavā š.g. 5.aprīlī organizēja Jelgavas novada jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Rīgu.
Pasākumu Eiropas mājā ievadīja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas Zanes Petres uzruna, iezīmējot Eiropas Savienības prioritātes, kas ir aktuālas jauniešiem. Turpinājumā Latvijas Jaunatnes Padomes pārstāve Marija Cīrule jauniešus informēja par to, ko sagaidīt no Eiropas Jaunatnes gada un kā iesaistīties tā aktivitātēs. Eiropas Parlamenta biroja Latvijā pārstāve Elvīra Lapsa sniedza informāciju par Konferences par Eiropas nākotni un Eiropas kopienas “Mēs esam kopā” iespējām. Lasīt tālāk…

Starptautiskajā sieviešu dienā akcentē sieviešu spēku un vienotību

14.03.2022.
Starptautiskajā sieviešu dienā akcentē sieviešu spēku un vienotību

Lai uzsvērtu Eiropas Savienības ieguldījumu dalībvalstu attīstībā – reģionos, valstīs un to nākotnē, kā arī akcentētu sieviešu lomu un līdzdalību Eiropas notikumos, EUROPE DIRECT centrs Jelgavā 11. martā rīkoja ikgadējo Starptautiskās Sieviešu dienas pasākumu.

EUROPE DIRECT vadītāja Tabita Šķerberga savā prezentācijā iezīmēja svarīgākos šī gada centra darbības virzienus saistībā ar Konferenci par Eiropas nākotni, zaļo kursu un Eiropas Jauniešu gadu. Lasīt tālāk…

Vizuālās mākslas konkurss “Mēs – par zaļu Latviju un Eiropu!”

30.12.2021.
Vizuālās mākslas konkurss “Mēs – par zaļu Latviju un Eiropu!”

Jau piekto gadu, sadarbojoties EUROPE DIRECT centram Jelgavā un Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai, tiek organizēts konkurss par Eiropas tēmām. Šī gada tēma bija “Mēs – par zaļu Latviju un Eiropu!”. Audzēkņi savos darbos attēloja Eiropā un visā pasaulē aktuālo vides tēmu, ietverot gan dabas daudzveidību un saudzīgu un atbildīgu attieksmi pret dabu savā apkārtnē un ikdienā, kā arī nākotnes redzējumu par zaļāku Latviju un Eiropu. Priecājamies par audzēkņu lielo atsaucību un pedagogu ieguldīto darbu, ierobežoto iespēju apstākļos sagatavot lieliskus un radošus darbus, līdztekus dziļāk iepazīstot Eiropas Zaļā kursa būtību un vides aizsardzības tēmu. Izvērtējot rezultātus, tika noteikti laureāti trīs vecuma grupās un Atzinības rakstu saņēmēji, bet ieguvēji ir visi konkursa dalībnieki, iegūstot jaunas zināšanas un pieredzi. Lasīt tālāk…

EUROPE DIRECT centra un projektu pieredze Kauņā, Lietuvā.

22.12.2021.
EUROPE DIRECT centra un projektu pieredze Kauņā, Lietuvā.

Pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros tika apmeklēts EUROPE DIRECT centrs Kauņā (ED Kauņā). Kā informēja centra vadītāja Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė, ED Kauņā sāka darboties 2000.gadā, tajā laikā centra uzturošā iestāde bija Kauņas apgabala bibliotēka. Šobrīd centra uzturošā iestāde ir Vytautas Magnus universitāte (kopš 2018. gada). Atšķirībā no Latvijas, Lietuvā visos ED centros strādā viens pilna laika darbinieks, līdz ar to ir svarīgi meklēt un atrast uzticamus sociālos partnerus, ar ko kopīgi organizēt pasākumus un nodrošināt ES informācijas izplatīšanu. Un, atšķirībā no Latvijas un Jelgavas novada, Lietuvā šobrīd nevienam ED centram uzturošā institūcija nav pašvaldība. Lasīt tālāk…

Noticis pieredzes apmaiņas brauciens pie uzņēmējiem Kuldīgas apkārtnē

19.10.2021.
Noticis pieredzes apmaiņas brauciens pie uzņēmējiem Kuldīgas apkārtnē

Europe Direct centrs Jelgavā projekta ietvaros organizēja pieredzes apmaiņas braucienu Jelgavas novada uzņēmējiem uz Kuldīgas novadu.
Pirmais pieturas punkts programmā ir atpūtas komplekss “Usmas Meķi” Rendas pagastā, kas izveidots 2000. gadā un joprojām darbojas kā ģimenes uzņēmums. Lasīt tālāk…

Atklāts Europe Direct centra Jelgavā jaunais darbības periods

12.10.2021.
Atklāts Europe Direct centra Jelgavā jaunais darbības periods

2021.gada 6.oktobrī, klātesot Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītājai un Europe Direct ilggadējiem partneriem, tika atklāts Europa Direct centra Jelgavā jaunais darbības posms, kas norisināsies līdz 2025.gadam. Lasīt tālāk…

Aizvadīts astotais audžuģimeņu salidojums

09.08.2021.
Aizvadīts astotais audžuģimeņu salidojums

Jelgavas novada Bāriņtiesas un “Europe Direct” Jelgavā rīkotais ikgadējais audžuģimeņu un aizbildņu salidojums ar devīzi “Neviens mums neatņems sauli, prieku, sapņus…” šogad notika 7.augustā. Ik gadu pasākuma norises vieta un programma tiek mainīta, piedāvājot bērniem arvien jaunas aktivitātes un viņu vecākiem jaunas lekciju tēmas. Lasīt tālāk…Iesakām