Ar koku stādīšanu Lielplatones muižas parka alejā atzīmē Zemes dienu

27.04.2022.

26. aprīlī EUROPE DIRECT projektā notika Zemes dienas un Eiropas dienas ieskaņas pasākums Jelgavas novada jauniešiem, lai informētu par Eiropas Zaļo kursu un vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības tēmu. Tā laikā notika gan radoša teorētiskā nodarbība kopā ar influenceri Edgaru Freshu, gan praktiskā – tika iestādītas 10 liepas Lielplatones muižas parkā, atjaunojot vēsturisko aleju. Lielplatones muižas parks izvēlēts dēļ tā vēsturiskās un bioloģiskās nozīmības, tas ir iecienīts Jelgavas novada tūrisma objekts. Gadu gaitā daļa no vēsturiskās alejas, kuru dēvē par Mīlestības aleju, bija zudusi, tādēļ jau 2021. gadā jaunieši iestādīja pirmās 10 liepas un šogad turpina šo darbu ar vēl 10 liepām. Jauniešiem tā ir vērtīga pieredze, pašam piedalīties dabas atjaunošanā, tā veidojot saudzīgu un atbildīgu attieksmi pret vidi.
Koku stādīšanā piedalījās Eiropas Komisijas Lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis, kurš šajā dienā uzturējās vizītē Latvijā, Zemkopības ministrs Kaspars Geahards un Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola.

Komisāra vizītes laikā notika tikšanās ar Zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, lauksaimnieku organizācijām, LLU, kā arī fermu Bauskas novadā un Jelgavas novadā (Rudeņi) apmeklējumi.

Jāpiebilst, ka 2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, tādēļ visās  Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā Latvijā, tiek pievērsta īpaša uzmanība jauniešu problēmām, rosināta jauniešu aktivitāte dažādās sabiedriskās un politiskās dzīves jomās.

Zemes diena 2022 13 Zemes diena 2022 Zemes diena 2022 1 Zemes diena 2022 2 Zemes diena 2022 03 Zemes diena 2022 3 Zemes diena 2022 4 Zemes diena 2022 5 Zemes diena 2022 6 Zemes diena 2022 7 Zemes diena 2022 8 Zemes diena 2022 9 Zemes diena 2022 10 Zemes diena 2022 11 Zemes diena 2022 12 Zemes diena 2022 14 Iesakām