Eiropas Savienības aktualitātes

Slovēnija uzsāk prezidentūru ES Padomē

15.07.2021.
Slovēnija uzsāk prezidentūru ES Padomē

Slovēnijas prezidentūras laiks ES Padomē 2021. gada 1. jūlijs – 31. decembris

Slovēnijas prezidentūras prioritātes ir izvirzītas saskaņā ar vadmotīvu:

“Kopā. Noturīga. Eiropa.” Lasīt tālāk…

Portugāle uzsāk prezidentūru Eiropas Savienības Padomē

05.01.2021.
Portugāle uzsāk prezidentūru Eiropas Savienības Padomē

2021. gada 1. janvārī prezidentūras pilnvaras Eiropas Savienības Padomē no Vācijas pārņēma Portugāle.
Šī būs jau ceturtā Portugāles prezidentūra. Pirmoreiz tā vadīja ES Padomes darbu 1992. gada pirmajā pusē ar devīzi “Ceļā uz Eiropas Savienību”. Galvenais šīs prezidentūras sasniegums bija Līguma par Eiropas Savienību parakstīšana. Lasīt tālāk…

Runa par stāvokli Eiropas Savienībā, kurā nosprauž kursu nākamajam gadam

15.09.2020.
Runa par stāvokli Eiropas Savienībā, kurā nosprauž kursu nākamajam gadam

Katru gadu septembrī Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Eiropas Parlamentā uzstājas ar runu par stāvokli Savienībā, izvērtējot iepriekšējā gadā sasniegto un izklāstot prioritātes nākamajam gadam. Lasīt tālāk…

“Kopā par Eiropas atlabšanu” – Vācija pārņem ES prezidējošās valsts pienākumus

16.07.2020.
“Kopā par Eiropas atlabšanu” – Vācija pārņem ES prezidējošās valsts pienākumus

2020. gada 30. jūnijā noslēdzās pusgadu ilgā Horvātijas prezidentūra ES Padomē – tās plānus un paredzēto vērienīgo programmu būtiski ietekmēja Covid-19 pandēmija, cita starpā radot izaicinājumus darba organizēšanai arī dažādo darba grupu un komiteju ietvaros, un liedzot iespēju sanāksmes rīkot klātienē.

Vācija, sākot ar š.g. 1. jūliju līdz 31. decembrim, uz pusgadu ieņems ES prezidentvalsts statusu. Vācijai šī būs jau trīspadsmitā prezidentūra ES Padomē. Jaunās prezidentūras moto ir “Vienoti Eiropas atlabšanai” (Together for Europe’s recovery), kas norāda uz Vācijas prezidentūras galveno mērķi – kopīgiem spēkiem pārvarēt Covid-19 radīto krīzi Eiropā. Jāatgādina, ka Vācija ir to sešu valstu vidū (līdztekus Beļģijai, Francijai, Itālijai, Luksemburgai un Nīderlandei), kas ir ES dibinātājvalstis. Lasīt tālāk…

Eiropas Parlaments apstiprina Lielbritānijas izstāšanās nolīgumu

05.02.2020.
Eiropas Parlaments apstiprina Lielbritānijas izstāšanās nolīgumu

29. janvārī Eiropas Parlaments ar 683 balsīm par, 49 pret un 13 atturoties apstiprināja Lielbritānijas izstāšanās nolīgumu.

Debatēs Eiropas Parlaments izvērtēja izstāšanās procesa līdzšinējo norisi un ieskicēja turpmākos uzdevumus. Lasīt tālāk…

No 2019. gada 1. janvāra Rumānijas prezidentūra ES Padomē

03.01.2019.
No 2019. gada 1. janvāra Rumānijas prezidentūra ES Padomē

Rumānijai šī ir pirmā prezidentūra kopš iestāšanās ES 2007. gadā, tās prioritātes nosaka vadmotīvs: “Kohēzija – kopēja Eiropas vērtība”, kas tiek saprasta kā vienotība, vienlīdzīga attieksme un konverģence.
Prezidentūras programmā uzmanība pievērsta četrām galvenajām prioritātēm: konverģences Eiropa, drošāka Eiropa, Eiropa kā spēcīgs globāls dalībnieks un kopīgu vērtību Eiropa. Lasīt tālāk…

2018. gada 1. jūlijā sākas Austrijas prezidentūra

17.09.2018.
2018. gada 1. jūlijā sākas Austrijas prezidentūra

Austrijas prezidentūras termiņš sākas 2018. gada 1. jūlijā. Pašreizējās trīs prezidentvalstis (Igaunija, Bulgārija un Austrija) turpinās īstenot savu 18 mēnešu programmu.
Austrijas “zaļā prezidentūra” veicinās ilgtspēju un pievērsīs pastiprinātu uzmanību šādiem plašākiem jautājumiem: Lasīt tālāk…

Bulgārijas prezidentūra ES Padomē

08.01.2018.
Bulgārijas prezidentūra ES Padomē

Pirmajā janvārī, desmit gadus pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, Bulgārija ir kļuvusi par prezidējošo valsti ES Padomē un pildīs šīs funkcijas no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. Jūnijam.
Nākamo 6 mēnešu laikā prezidentvalsts galveno uzmanību pievērsīs četrām prioritātēm: Eiropas nākotne un jaunieši, Rietumbalkāni, drošība un stabilitāte, digitālā ekonomika. Lasīt tālāk…

Igaunija kļuvusi par ES prezidējošo valsti

20.07.2017.
Igaunija kļuvusi par ES prezidējošo valsti

Igaunija 1. jūlijā uz nākamajiem sešiem mēnešiem kļuvusi par Eiropas Savienības (ES) prezidējošo valsti. Tāpat kā Latvijai, kas prezidentūru vadīja 2015. gada pirmajā pusgadā, arī Igaunijai šī būs pirmā prezidentūra ES Padomē valsts vēsturē. Oficiālā un svinīgā prezidentūras atklāšana ar koncertu un amatpersonu uzrunām notika ceturtdien, 29.jūnijā, Tallinā. Igaunijas prezidentūras moto ir “Vienotība līdzsvarā”, savukārt vissvarīgākais mērķis ir saglabāt ES spēcīgu un vienotu un garantēt, ka neviens nejūtas atraidīts vai atstāts novārtā. Lasīt tālāk…

Jelgavā apskatāma ceļojošā izstāde par Romas līgumu 60. gadadienu

12.04.2017.
Jelgavā apskatāma ceļojošā izstāde par Romas līgumu 60. gadadienu

Atzīmējot Romas līgumu parakstīšanas 60. gadadienu, šogad visā Latvijā būs skatāma ceļojošā izstāde „Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai”. Tajā aplūkojami dokumenti, fotogrāfijas un citas liecības par Eiropas Savienības (ES) izveidi un attīstību no pagājušā gadsimta 50. gadiem līdz mūsdienām.
Izstāde pieejama interesentiem laikā no 10. aprīļa līdz 27. aprīlim Jelgavā, Pasta ielā 37, Jelgavas novada domes ēkas 1. un 2. stāvā pašvaldības darba laikā. Aicinām pilsētniekus, novada iedzīvotājus un viesus izmantot šo izdevību un iepazīties ar izstādes ekspozīciju. Lasīt tālāk…Iesakām