Sākas Latvijas prezidentūra ES Padomē

23.01.2015.
Sākas Latvijas prezidentūra ES Padomē

Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika veidot ES dienaskārtību. Latvija pirmo reizi vēsturē prezidējošās valsts pienākumus pilda no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam, pārņemot tos no Itālijas un pēc tam nododot Luksemburgai.

Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darbu. ES Padome ir būtisks lēmumu pieņēmējs, kas kopā ar Eiropas Parlamentu (EP) pieņem tiesību aktus un koordinē politikas jomas ES līmenī. Lasīt tālāk…

Apbalvo aktīvākos Jelgavas novada jauniešus par brīvprātīgā darba veikšanu 2014. gadā

12.12.2014.
Apbalvo aktīvākos Jelgavas novada jauniešus par brīvprātīgā darba veikšanu 2014. gadā

11. decembrī Europe Direct Informācijas centrs (EDIC) Jelgavā un Jelgavas novada pašvaldības izglītības pārvalde organizēja pasākumu „Pateicība Jelgavas novada jauniešiem par brīvprātīgā darba veikšanu 2014. gadā”, kurā jau trešo gadu tiek izteikta publisku pateicība jauniešiem par brīvprātīgo darbu, kas veikts gada ietvaros. Šogad pasākumā tika teikts „Paldies!” 24 jauniešiem, akcentējot viņu brīvprātīgo darbu gan pagasta mēroga rīkotajos pasākumos, gan novada, tādos kā Jelgavas novada svētki, Audžuģimeņu salidojums, Europe Direct rīkotās akcijās, kā arī Bērnu un jauniešu centros (Jaunsvirlaukā, Elejā).
Lasīt tālāk…

Europe Direct sveic Jelgavas novada vecvecāku konkursa uzvarētājus

08.12.2014.
Europe Direct sveic Jelgavas novada vecvecāku konkursa uzvarētājus

Īpašā svinīgā sarīkojumā šā gada 5. decembrī sumināja konkursā „Sirdsmīļie – vecmāmiņa un vectētiņš” izvirzītos seniorus, šogad par īpašu ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā.
Lai sekmētu  paaudžu solidaritāti, veicinātu sabiedrības cieņu pret vecāko paaudzi, celtu godā vecvecāku viedumu un prasmes, Europe Direct informācijas centrs  sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību un Jelgavas novada Senioru biedrību izsludināja konkursu „Sirdsmīļie – vecmāmiņa un vectētiņš”, kuram  pieteikt savus vecvecākus konkursam varēja līdz šā gada 1. novembrim. Turklāt to varēja darīt gan mazbērni,  gan mazmazbērni, atspoguļojot, kāpēc tieši viņu mīļie vecvecāki ir paši labākie un īpašākie. Lasīt tālāk…


Aizvadīta Europe Direct Gada konference Bonnā

27.10.2014.
Aizvadīta Europe Direct Gada konference Bonnā

14. un 15. oktobrī Vācijā, Bonnā norisinājās Europe Direct Informācijas centru tīkla gada sanāksme. Tajā līdzās aptuveni 500 dalībniekiem no visām 28 ES valstīm piedalījās arī Latvijas EDIC pārstāvji. Konferences sesijās, darba grupās, paneļdiskusijās un tematiskajās grupās tika sniegta plaša un daudzpusīga informācija, kā arī apspriestas ES pašreizējās aktualitātes – jaunā Eiropas Parlamenta darba uzsākšana un Eiropas Komisijas apstiprināšana, šī procesa ietekme uz ES dalībvalstīm. Tika apspriestas darbības metodes un notika pieredzes apmaiņa veiksmīgai darbībai katram savā valstī atbilstoši Eiropas Komisijas komunikācijas prioritātēm un aktualitātēm – jauniešu bezdarba mazināšana, reģionālā kohēzija, ES valstu ekonomiskās un politiskās attiecības ar ASV un Krieviju u.c. jautājumiem. Svarīga pasākuma sastāvdaļa ir individuālas tikšanās ar citu valstu pārstāvjiem, lai dalītos pieredzē un veidotu turpmāko sadarbību. Šogad pirmo riezi bija organizēta EDIC prezentācijas materiālu izstāde, kur varēja gūt daudz interesantu ideju turpmākai darbībai.

Iegūst balvu nominācijā “Pašvaldība ES vērtību un iespēju popularizēšanai”

01.10.2014.
Iegūst balvu nominācijā “Pašvaldība ES vērtību un iespēju popularizēšanai”

26. septembrī Jelgavas pilsētas kultūras namā norisinājās konkursa „Eiropas gada pašvaldība” noslēguma pasākums, kurā tika apbalvoti konkursa laureāti, sveicot gan uzvarētājus lielo pilsētu, mazo novadu un lielo novadu kategorijās, gan atsevišķās nominācijās, un īpaši suminot arī novadu un pilsētu virzītos „Eiropas Gada cilvēkus”. Svinīgajā sarīkojumā Jelgavas novads saņēma balvu nominācijā „Pašvaldība ES vērtību un iespēju popularizēšanai”, ko pasniedza Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. Vēl šajā nominācijā apbalvoja Jelgavas pilsētas pašvaldību un Rundāles novada pašvaldību.
Lasīt tālāk…

Jelgavā pulcējās Europe Direct Informācijas centru pārstāvji no visas Latvijas

01.10.2014.
Jelgavā pulcējās Europe Direct Informācijas centru pārstāvji no visas Latvijas

25. un 26. septembrī Jelgavas novada pašvaldībā pieredzes apmaiņas seminārā ieradās Europe Direct Informācijas centru (EDIC) pārstāvji no visas Latvijas, lai savstarpēji dalītos pieredzē par interesantākajām aktivitātēm un pasākumiem, īstenojot projekta galveno uzdevumu – sniegt informāciju par Eiropas Savienību dažādām iedzīvotāju grupām saprotamā un interesantā formā. Šāds pasākums tiek organizēts pirmo reizi, bet, cerams, tas kļūs par labu tradīciju. Lasīt tālāk…Iesakām