Atklāts Europe Direct Informācijas centra Jelgavā pavasara pasākumu cikls

10.03.2015.
Atklāts Europe Direct Informācijas centra Jelgavā pavasara pasākumu cikls

Lai izceltu sieviešu lomu sabiedrībā un veicinātu ES Attīstības sadarbības gada 2015 atpazīstamību, Europe Direct Informācijas centrs (EDIC) Jelgavā 6.martā rīkoja ikgadējo Starptautiskās Sieviešu dienas pasākumu. Šogad par tā galveno tēmu tika izvēlēts „Eiropas gads attīstībai 2015. Latvijas ieguldījums Attīstības sadarbībā”. Lasīt tālāk…

2015. gads visā Eiropā – gads attīstībai!

17.02.2015.
2015. gads visā Eiropā – gads attīstībai!

2015. gads Eiropas Savienībā ir Eiropas gads attīstībai. Jau kopš 1983. gada Eiropas Savienībā ik gadu tiek nosaukta gada centrālā tēma, kam gada garumā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība un publicitāte. Šogad pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē gada tēma veltīta ārpolitikas jautājumiem.

Tēmas izvēle saistīta ar to, ka 2015. gadā noslēdzas ANO Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanas termiņš un starptautiskajai sabiedrībai jāvienojas par jaunu attīstības sadarbības mērķu ietvaru nākošajiem 15 gadiem.
Lasīt tālāk…

Eiropas Komisija Latvijā uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu “ES strādā mūsu labā”

16.02.2015.

Februārī Eiropas Komisija (EK) Latvijā uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu “ES strādā mūsu labā”. Tās mērķis ir vērst iedzīvotāju uzmanību uz Eiropas Savienības (ES) sniegtajām iespējām, kas veicina ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Latvijā kampaņa vērsta uz jauniešu nodarbinātības un izglītības jautājumiem – aptverot ERASMUS+ un Jauniešu garantijas piedāvātās iespējas. Lasīt tālāk…


Sākas Latvijas prezidentūra ES Padomē

23.01.2015.
Sākas Latvijas prezidentūra ES Padomē

Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika veidot ES dienaskārtību. Latvija pirmo reizi vēsturē prezidējošās valsts pienākumus pilda no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam, pārņemot tos no Itālijas un pēc tam nododot Luksemburgai.

Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darbu. ES Padome ir būtisks lēmumu pieņēmējs, kas kopā ar Eiropas Parlamentu (EP) pieņem tiesību aktus un koordinē politikas jomas ES līmenī. Lasīt tālāk…

Iznācis buklets „Mūsu 10 gadi Eiropas Savienībā”

29.12.2014.

2014. gada nogalē iznācis buklets „Mūsu 10 gadi Eiropas Savienībā”. Tajā atspoguļots ES paplašināšanās process, Latvijas ieguvumi šajos 10 gados un Jelgavas novada dažādu jomu aktīvistu pieredzes stāsti. Ceram, ka šis buklets rosinās iedzīvotājus izvērtēt mūsu pašu ieguvumus un izmantot  iespējas, ko sniedz Latvijas dalība ES.  Šis buklets  ir pieejams Europe Direct informācijas centra stendā Pasta ielā 37, tiks izplatīts novada bibliotēkās un lielākajos novada svētkos un pasākumos.

Bukletu skatīt šeit

Seminārs par vietējo produktu attīstību pulcina interesentus mājražošanas un uzņēmējdarbības attīstībā

22.12.2014.
Seminārs par vietējo produktu attīstību pulcina interesentus mājražošanas un uzņēmējdarbības attīstībā

Europe Direct Informācijas centrs Jelgavā sadarbībā ar Lauku partnerību „Lielupe” 2014. gada 19. decembrī plkst. 14.00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33, Jelgavā organizēja semināru „Leader projektu ieguldījums vietējo produktu attīstībā Jelgavas un Ozolnieku novados”. Semināra laikā dalībnieki tika informēti par ES aktualitātēm 2015. gadā, ES fondu līdzekļu ieguldījumu vietējo produktu attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai Jelgavas un Ozolnieku novados, kā arī par plānoto ES atbalstu nākamajā plānošanas periodā. Jelgavas novada pašvaldības un Jelgavas reģionālā tūrisma informācijas centra pārstāvji iepazīstināja ar pašvaldību sniegto atbalstu vietējo produktu attīstībai un popularizēšanai. Lasīt tālāk…Iesakām