Vizuālās mākslas konkurss “Mēs – par zaļu Latviju un Eiropu!”

30.12.2021.

Jau piekto gadu, sadarbojoties EUROPE DIRECT centram Jelgavā un Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai, tiek organizēts konkurss par Eiropas tēmām. Šī gada tēma bija “Mēs – par zaļu Latviju un Eiropu!”. Audzēkņi savos darbos attēloja Eiropā un visā pasaulē aktuālo vides tēmu, ietverot gan dabas daudzveidību un saudzīgu un atbildīgu attieksmi pret dabu savā apkārtnē un ikdienā, kā arī nākotnes redzējumu par zaļāku Latviju un Eiropu. Priecājamies par audzēkņu lielo atsaucību un pedagogu ieguldīto darbu, ierobežoto iespēju apstākļos sagatavot lieliskus un radošus darbus, līdztekus dziļāk iepazīstot Eiropas Zaļā kursa būtību un vides aizsardzības tēmu. Izvērtējot rezultātus, tika noteikti laureāti trīs vecuma grupās un Atzinības rakstu saņēmēji, bet ieguvēji ir visi konkursa dalībnieki, iegūstot jaunas zināšanas un pieredzi.

Konkursa rezultāti:

Vecuma grupa 7-9 gadi
1. vieta  Alise Brūzīte / Svēte/ K. Levica
2. vieta  Eimija Matjuka/ Svēte/ K. Levica
3. vieta  Marta Micko/ Glūda/ L. Āboma

Vecuma grupa 10-12 gadi
1. vieta  Maija Solomonova/ Valgunde/ D. Freimane
2. vieta  Alise Briede/ Zaļenieki/ A. Antoņeviča
3. vieta   Anastasija Čaplinska/ Zaļenieki/ A. Antoņeviča

Vecuma grupa 13-16 gadi
1. vieta  Samanta Sondere/ Svēte/ A.Kurga
2. vieta  Patrīcija Bērziņa/ Valgunde/L. Āboma
3. vieta  Partīcija Emilija Arāja/ Eleja/ I. Berga

ATZINĪBAS RAKSTS
REINIS ŠIDLAUSKIS/ Eleja/ I. Berga
ŠARLOTE VOLKSONE/ Eleja/I. Launaga
MAIJA DRELINGA/ Eleja/ I. Berga
KAROLĪNA PAHOMOVA/ Glūda/ K. Levica
ŠARLOTE TERVITE/ Glūda/ K. Levica
HENRIKS ZINĀRS/ Glūda/ K. Levica
SAMANTA LIEPIŅA/ Svēte/ K. Levica
GATIS EMĪLS MELNIS/ Svēte/ K. Levica
KRISTĪNE KRAUZE/ Zaļenieki/ A. Antoņeviča
SAMANTA SONDORE/ Zaļenieki/ A. Antoņeviča
LĪNA AVOTNIECE/ Zaļenieki/ A. Antoņeviča
UNA VOĻIŅECA/ Valgunde/ D. Freimane
LIĀNA MALANČUKA/ Valgunde/ L. Āboma
AMĒLIJA AIZPURE/ Valgunde/ L. Āboma
PATRĪCIJA BĒRZIŅA/ Valgunde/ L. Āboma
DIĀNA GASPAROVIČA/ Līvbērze/L. Āboma
SANTA UKŠE / Līvbērze/ L. Āboma
ELĪNA ZĪLE/ Līvbērze/ L. Āboma
DIĀNA OĻIŠEVSKA/ Kalnciems/ I. Mellupa, L. Jansone
MARIJA TROFIMOVA/ Kalnciems/ I.Mellupa, L. Jansone

Konkursā piedalījās: Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas un Salgales Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas 146  audzēkņi, iesniedza 176 darbus.

Audzēkņus konkursam un noslēguma pasākumam sagatavoja 21 pedagogs: Anita Antoņeviča, Inga Berga, Ilze Launaga, Krista Levica, Signe Kukare, Liene Āboma, Ilona Mellupa, Luīza Jansone, Dina Freimane, Inita Vilka, Elita Šmēdiņa, Astra Vidiņa, Andra Kurga, Ilvija Bensone, Anna Kaltīgina, Ilze Šulca, Anda Silgaile, Elīza Krista Ekuze, Dace Laure, Inita Mangale, Mareks Alksnis.

Darbus vērtēja neatkarīga žūrija:
Inta Paulsone, Mg. Art., LLU Izglītības un mājsaimniecības institūta lektore, Dobeles  Mākslas skolas pedagogs
Ineta Freimane, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste interešu izglītības jomā

Konkursa noslēgums notika 2021. gada 15. decembrī biedrībā “Tuvu”, Brankās, Cenu pagastā, kur līdzās darbu izstādei muzikālus priekšnesumus sniedza Jelgavas novada un Salgales Mūzikas un mākslas skolu audzēkņi.  Izstāde apskatāma līdz 2022. gada 15. janvārim. Vairāk informācijas par konkursa norisi un noslēguma pasākumu šeit

JNMMS konkurss 1 JNMMS konkurss 2 JNMMS konkurss 3 JNMMS konkurss 4 JNMMS konkurss 5 JNMMS konkurss 6 JNMMS konkurss 7 JNMMS konkurss 8 JNMMS konkurss 9 JNMMS konkurss 10 JNMMS konkurss 11 Iesakām