Eiropas Savienības aktualitātes

Laipni lūdzam, Horvātija!

11.07.2013.
Laipni lūdzam, Horvātija!

Horvātija ir 28. valsts, kas pievienojusies ES. Pirms nieka 20 gadiem Horvātija cīnījās par neatkarību no kādreizējās Dienvidslāvijas. Pirms desmit gadiem valsts pieteicās dalībai ES. Nu tā piebiedrojusies 27 citām valstīm politiskā un ekonomiskā savienībā, kura tika izveidota 1958. gadā.

Ceļš līdz dalībai ES

Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā Horvātijai daudzi noteikumi un administratīvās procedūras bija jāpielāgo ES noteikumiem un procedūrām. Piemēram, Horvātija ir pilnīgi pārkārtojusi savu tieslietu sistēmu un mainījusi konstitūciju, lai garantētu valsts prokuroru neatkarību. Turklāt valdība ir izveidojusi struktūru korupcijas apkarošanai.

Ir veiktas arī citas reformas, piemēram, noteikti siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežojumi un pielāgoti pārtikas nekaitīguma standarti. Lasīt tālāk…

Lietuva pārņem ES vadības grožus, panākta vienošanās par 7 gadu budžetu

01.07.2013.
Lietuva pārņem ES vadības grožus, panākta vienošanās par 7 gadu budžetu

Lietuvai pārņemot ES sešu mēnešu prezidentūru 1. jūlijā, tās prioritātes ir uzticamība, izaugsme un atvērtība. Tagad, kad valstu vadītāji ir vienojušies par budžetu 2014.–2020. gadam, būs vienkāršāk panākt progresu katras šīs prioritātes īstenošanā.
Lietuva ir solījusies nākamajos sešos mēnešos būt godīgs starpnieks lēmumu pieņemšanā un šī procesa vadīšanā. Daudzu šo lēmumu mērķis būs palīdzēt Eiropai izkļūt no pašreizējās ekonomiskās lejupslīdes. Lasīt tālāk…

ES Padomē prezidentūru pārņem Īrija

14.01.2013.
ES Padomē prezidentūru pārņem Īrija

Īrija no 2013.gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam ir kļuvusi par prezidējošo valsti ES Padomē. Ekonomikas stabilitāte, izaugsme un nodarbinātība būs Īrijas prioritātes, uz nākamajiem sešiem mēnešiem no Kipras pārņemot ES prezidentvalsts pienākumus.

Īrija pie ES stūres stājas jau septīto reizi, un sagadījies, ka tas sakrīt ar 40. gadskārtu, kopš šī valsts iestājusies ES.

Pusgadu ilgās prezidentūras laikā Īrijai ir iespēja noteikt par prioritāriem jautājumus, ko tā uzskata par īpaši svarīgiem. Šoreiz prioritātes ir ekonomikas stabilitāte, nodarbinātība un izaugsme. Lasīt tālāk…

Kipras prezidentūra ES – 2012. gada 2. pusgadā

05.11.2012.
Kipras prezidentūra ES – 2012. gada 2. pusgadā

Svarīga loma Eiropas Savienības Padomes uzdevumu veikšanā, tas darbības nodrošināšanā un Eiropas Savienības interešu pārstāvēšanā ir prezidentūrai, kas mainās reizi pusgadā. Prezidentūras galvenie uzdevumi ir administratīvo un organizatorisko jautājumu risināšanā. Tāpat prezidentūra uzņemas iniciatīvu sarunu vešanas procesā, izsakot kompromisa priekšlikumus dalībvalstu diskusijās Eiropas Savienības Padomes darba grupās, kā arī pārstāv Eiropas Savienības Padomi sarunās ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un trešajām valstīm.
Lasīt tālāk…

Nobela Miera prēmija

13.10.2012.
Nobela Miera prēmija

Ar 2012. gada Nobela Miera prēmiju apbalvota Eiropas Savienība (ES). Šis apbalvojums piešķirts par ES ieguldījumu, ilgāk nekā sešas desmitgades veicinot mieru un izlīgumu, demokrātiju un cilvēktiesības.

“Eiropas Savienībai ir ārkārtīgs pagodinājums saņemt 2012. gada Nobela Miera prēmiju. Šī prēmija ir vislielākā atzinība, kādu varētu izteikt par dziļi politiskajiem motīviem, kas ir Savienības pamatā, — par unikālo darbu, ko aizvien vairāk Eiropas valstu veic, lai novērstu karu un sašķeltību un kopīgi veidotu kontinentu, kurā valda miers un labklājība. Šī balva ir ne tikai pašam projektam un iestādēm, kas iemieso kopējas intereses, bet arī tiem 500 miljoniem iedzīvotāju, kuri šeit dzīvo,” kopīgā paziņojumā sacīja Eiropadomes un Eiropas Komisijas priekšsēdētāji.
Lasīt tālāk…

Erasmus jau 25 gadus piedāvā citādu dzīvi un plašāku redzesloku

01.02.2012.
Erasmus jau 25 gadus piedāvā citādu dzīvi un plašāku redzesloku

erasmus

Pasaulē sekmīgākā studentu apmaiņas programma Erasmus šogad svin savu 25. gadskārtu. Kopš programmas Erasmus izveides 1987. gadā gandrīz trīs miljoni studentu ir izmantojuši studiju iespējas vai stažēšanos ārzemēs. Šodien Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu ievadīs šīs programmas sudraba gadskārtas svinības ar devīzi “Erasmus piedāvā citādu dzīvi un plašāku redzesloku”.

Erasmus mobilitāte ir galvenais elements Komisijas stratēģijā jauniešu bezdarba apkarošanai, vairāk orientējoties uz prasmju pilnveidošanu; tas ir jautājums, ko valstu un valdību vadītāji apspriedīs šodienas Eiropadomes neformālajā sanāksmē. Lasīt tālāk…

Atklās Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei Latvijā

01.02.2012.
Atklās Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei Latvijā

egads300x300-2Ar devīzi „Būsim aktīvi visās paaudzēs” piektdien, 3. februārī, plkst. 15.00 labklājības ministre Ilze Viņķele svinīgi pasludinās Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) Latvijā par atklātu. Atklāšanas pasākums notiks Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28.

Pasākuma laikā I.Viņķele parakstīs vienošanos ar 7 Eiropas gada (2012) labas gribas vēstniekiem, kuri ir sabiedrībā labi zināmi cilvēku. Visa gada garumā viņi informēs sabiedrību un dalīsies savā pieredzē un zināšanās par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu un sadarbību starp paaudzēm. Vienlaikus pasākumā piedalīsies arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā vadītājs Māris Graudiņš u.c. Lasīt tālāk…

Nācis klajā žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” ceturtais numurs

01.02.2012.
Nācis klajā žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” ceturtais numurs

zhurnals_LV_intereses1

2012. gada janvārī iznācis žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” ceturtais numurs, kura pamattēmas ir ES prezidentūra, Kohēzijas politika un budžets.

Žurnāls „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” Nr.2012 / 1

www.es.gov.lv

Eiropas Padome izdevusi bukletu pusaudžiem

02.02.2011.
Eiropas Padome izdevusi bukletu pusaudžiem

Vārda brīvība, kibernoziegumi, etniskā un kultūras dažādība, vardarbība ģimenē – šīs ir dažas no tēmām, par kurām stāstīts jaunajā Eiropas Padomes bukletā pusaudžiem Unlimited connections”.

Pilnu bukleta tekstu angļu valodā varat apskatīt šeit.

vaks_connections_illimitees_ANG

Kopējai lauksaimniecības politikai nākotnē jāizlīdzina atšķirības ES lauksaimnieku starpā

15.12.2010.

13. decembrī Briselē Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Armands Krauze atkārtoti uzsvēra Latvijas un vairāku citu ES dalībvalstu nostāju, ka Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas rezultātam ir jābūt vienlīdzīgiem un godīgiem tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem pēc 2013. gada. Lasīt tālāk…Iesakām