Bulgārijas prezidentūra ES Padomē

08.01.2018.

Pirmajā janvārī, desmit gadus pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, Bulgārija ir kļuvusi par prezidējošo valsti ES Padomē un pildīs šīs funkcijas no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. Jūnijam.
Nākamo 6 mēnešu laikā prezidentvalsts galveno uzmanību pievērsīs četrām prioritātēm: Eiropas nākotne un jaunieši, Rietumbalkāni, drošība un stabilitāte, digitālā ekonomika.
Pašreizējo triju prezidentvalstu komandu – trio veido Igaunija, Bulgārija un Austrija.
Vairāk informācijas Bulgārijas prezidentūras tīmekļa vietnē: https://eu2018bg.bg/en

eu-bg-l bul2lev2018eu Iesakām