2017. gada 1. janvārī Malta uzsāk prezidentūru ES Padomē

09.01.2017.

Maltas prezidentūras prioritātes nosaka mērķis atjaunot uzticību ES, nepieciešamība pēc dialoga un pārdomas par ES nākotni, kā arī attiecīgie ar migrāciju, drošību un ekonomiku saistītie jautājumi.
Nākamajos 6 mēnešos prezidentvalsts galveno uzmanību pievērsīs 6 nozīmīgākajām jomām:

 • migrācija,
 • vienotais tirgus,
 • drošība,
 • sociālā iekļaušana,
 • Eiropas kaimiņreģioni;
 • jūrniecības nozare.

Vairāk par Maltas prezidentūras prioritātēm skatīt https://vimeo.com/192179715

2017. gada 1. janvārī

Malta uzsāk prezidentūru ES Padomē

Maltas prezidentūras prioritātes nosaka mērķis atjaunot uzticību ES, nepieciešamība pēc dialoga un pārdomas par ES nākotni, kā arī attiecīgie ar migrāciju, drošību un ekonomiku saistītie jautājumi.

Nākamajos 6 mēnešos prezidentvalsts galveno uzmanību pievērsīs 6 nozīmīgākajām jomām:

 • migrācija,

 • vienotais tirgus,

 • drošība,

 • sociālā iekļaušana,

 • Eiropas kaimiņreģioni;

 • jūrniecības nozare.

Vairāk par Maltas prezidentūras prioritātēm skatīt

https://vimeo.com/192179715

mala_logo_l Iesakām