Latvija kļūst par 18. dalībvalsti, kas ievieš eiro

08.01.2014.

Pēc tam, kad 31.decembra pusnaktī – tieši 15 gadus pēc eiro ieviešanas 1999. gadā – Latvija ieviesa eiro, 18 dalībvalstīm un 333 miljoniem eiropiešu ir kopīga valūta. Eiro ieviešana ir liels sasniegums Latvijai un visai eirozonai kopumā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: „Ar patiesu prieku sveicu Latviju kā astoņpadsmito eirozonas dalībvalsti. Tas ir svarīgs notikums – ne tikai Latvijai, bet arī pašai eirozonai, kas vēl aizvien ir stabila, kā arī pievilcīga un atvērta jauniem dalībniekiem. Eiro ieviešana Latvijā ir Latvijas iestāžu un iedzīvotāju iespaidīgu centienu un nelokāmas apņēmības rezultāts. Pateicoties šiem centieniem, kas veikti tūlīt pēc smagas ekonomikas krīzes, Latvija iestāsies eirozonā stiprāka nekā jebkad, tādējādi sūtot iedrošinošu signālu citām valstīm, kas atrodas grūtā ekonomikas korekciju posmā. Eiropas Komisijas vārdā un es pats sirsnīgi sveicu Latviju un nosūtu vislabākos nākotnes vēlējumus.”

Latvijā plānots divu nedēļu ilgs vienlaicīgas apgrozības periods, kura laikā apgrozībā būs abas valūtas, lai tādējādi varētu pakāpeniski izņemt Latvijas latus no apgrozības. Saņemot maksājumu latos, skaidras naudas atlikums tiks izdots eiro valūtā.

1) Eiro skaidras naudas ieviešana Latvijas ekonomikā

Komercbankas no Latvijas Bankas jau iepriekš ir saņēmušas eiro banknotes un monētas un piegādājušas eiro skaidro naudu veikaliem un citiem uzņēmumiem.

Kopš 10. decembra iedzīvotājiem ir pieejami 800 000 sākumkomplektu, kuros ir eiro monētas ar Latvijas nacionālo pusi. Turklāt 70 000 īpašu sākumkomplektu ir piedāvāti mazumtirgotājiem.

No 1. janvāra Latvijas Bankā neierobežotu laiku varēs apmainīt latus pret eiro – neierobežotā apmērā un bez maksas, izmantojot oficiālo konvertācijas kursu (EUR 1 = LVL 0,702804). Skaidras naudas apmaiņas pakalpojumus neierobežotā apmērā un bez maksas komercbankas piedāvās līdz 2014. gada 30. jūnijam, savukārt pasta nodaļas – līdz 2014. gada 31. martam.

2) Cenu konvertācija

Kopš 2013. gada 1. oktobra cenām bija jābūt norādītām gan latos, gan eiro, un šis noteikums tiks piemērots līdz 2014. gada 30. jūnijam. Lai novērstu patērētāju bažas par cenu palielināšanu un ļaunprātīgu rīcību naudas apmaiņas periodā, 2013. gada jūlijā tika sākta kampaņa „Godīgs eiro ieviesējs”. Kampaņas ietvaros uzņēmumi (piemēram, mazumtirgotāji, finanšu iestādes, interneta veikali) tiek aicināti neizmantot ļaunprātīgos nolūkos naudas apmaiņu peļņas gūšanai, ievērot naudas apmaiņas noteikumus un sniegt saviem klientiem nepieciešamo palīdzību.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) jo īpaši uzrauga cenu atspoguļošanas un konvertācijas prasību ievērošanu cenu paralēlās atspoguļošanas periodā un kampaņas „Godīgs eiro ieviesējs” īstenošanu. PTAC var uzlikt naudas sodus un ievietot sabiedrībai pieejamā „melnajā sarakstā” to uzņēmumu nosaukumus, kuri neievēro memorandu „Godīgs eiro ieviesējs”.

Vispārīga informācija

Šā gada 5. martā Latvija oficiāli lūdza Komisiju izstrādāt ārkārtas konverģences ziņojumu, lai no 2014. gada 1. janvāra ieviestu eiro.

Komisija 5. jūnijā secināja, ka Latvija izpilda eiro ieviešanas kritērijus (sīkākai informācijai par novērtējumu lūdzam skatīt IP/13/500). ES finanšu ministri 9. jūlijā pieņēma oficiālo lēmumu, kas Latvijai pavēra ceļu uz eiro ieviešanu.

Latvija pēc tam sāka gatavoties pārejai uz eiro, īstenojot Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu, kurā izklāstīta visa informācija par eiro ieviešanas un latu izņemšanas no apgrozības organizāciju. Šajā plānā ir noteikts, piemēram, grafiks eiro skaidrās naudas piegādei komercbankām un mazumtirgotājiem, iedzīvotāju skaidrās naudas apmaiņas noteikumi, kas piemērojami pirms un pēc eiro ieviešanas pirmās dienas, stratēģija banku kontu, elektronisko maksājumu sistēmu un bankomātu pielāgošanai eiro valūtai u. tml.

Sagatavošanos pārejai uz eiro papildināja plaša informatīva kampaņa, ko īstenoja Latvijas iestādes. Eiropas Komisija un Eiropas Centrālā banka ir atbalstījušas šos centienus.

Papildu informācija

Komisijas priekšsēdētāja Barrozu video vēstījums par Latvijas pievienošanos eirozonai:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I084917&sitelang=en

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par eiro ieviešanu Latvijā:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/2013-12-06-latvia-getting-ready-euro_en.htm

Latvijas nacionālā tīmekļa vietne par eiro ieviešanu:
http://www.eiro.lv/lv/sakums

 Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

imagesCAL4JCWY Iesakām