2015. – Eiropas Attīstības gads

25.08.2014.

25. augustā Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs un biedrības „Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) direktore Inese Vaivare parakstīja sadarbības līgumu par Eiropas tematiskā gada organizēšanu, kas 2015. gadā ir veltīts attīstības sadarbības tēmai (Attīstības gads). Līgums nosaka Ārlietu ministrijas un NVO platformas sadarbības principus, atbildību un pienākumus Eiropas Attīstības gada aktivitāšu plānošanā un īstenošanā.

Valsts sekretārs uzsvēra, ka „attīstības gads ir lieliska iespēja veicināt sabiedrības izpratni un rosināt diskusijas par attīstības sadarbības nozīmi un abpusējiem ieguvumiem. Attīstības sadarbības politika ir nozīmīga Latvijas ārpolitikas sastāvdaļa un nepieciešams vēl vairāk stiprināt tās lomu. Līdz ar to ir svarīgi skaidrot plašākai sabiedrībai, kā Latvijas eksperti sniedz reālu pienesumu Austrumu Partnerības un Centrālāzijas valstu reformu procesu atbalstam.” Valsts sekretārs pateicās LAPAS par nozīmīgo darbu sabiedrības izpratnes veicināšanā un pauda pārliecību par veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.

LAPAS direktore Inese Vaivare atzīmēja, ka visas 30 LAPAS biedru organizācijas ir gandarītas par Ārlietu ministrijas uzticēšanos nevalstiskajam sektoram sabiedrības informēšanas jomā. I.Vaivare norādīja, ka Eiropas Attīstības gads ļaus LAPAS parādīt, cik daudz profesionālu NVO strādā attīstības sadarbības jomā un katram Latvijas iedzīvotājam ir saistība ar globālajām norisēm – ikviens ir atbildīgs lai līdzsvarota attīstība būtu ne tikai Latvijā un Eiropas Savienībā, bet arī visā pasaulē.

2015. gadā Eiropas tematiskā gada ietvaros pirmo reizi uzmanība tiks veltīta ES ārpolitikas jomai. ES un tās dalībvalstis ir lielākais palīdzības sniedzējs pasaulē un ir svarīgi, lai iedzīvotāji ir ieinteresēti un informēti par sasniegtajiem rezultātiem un abpusējiem ieguvumiem. Tāpat 2015. gadā attīstības sadarbība būs globālās politikas dienaskārtības centrā, jo noslēdzas līdzšinējais attīstības sadarbības globālais ietvars – ANO Tūkstošgades attīstības mērķi.

Eiropas tematiskie gadi tiek organizēti kopš 1983. gada, lai veicinātu izpratni, rosinātu diskusijas un mainītu attieksmi par noteiktu tēmu Eiropas līmenī.

Arlietu_ministrija_LAPAS_vienosanas Arlietu_ministrija_LAPAS_vienosanas2

Informācijas avots: Ārlietu ministrijas mājas lapa

http://www.am.gov.lv/lv/Jaunumi/zinas/2014/augusts/25-03/ Iesakām