2022. gada 1. janvārī Francija uzsāk prezidentūru Eiropas Savienības padomē.

10.01.2022.

Francijas prezidentūras prioritātes ir atspoguļotas tās vadmotīvā: “Atjaunotne, spēks, piederība”:

  • atjaunotne – sniegt iespēju Eiropai atbalstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos:
  • spēks – aizsargāt un veicināt mūsu vērtības un intereses;
  • piederība – veidot un attīstīt kopīgu Eiropas redzējumu, ņemot vērā mūsu kultūru, vērtības un kopīgo vēsturi.

Francijas prezidenta Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) 2021. gada 9. decembra runā, iepazīstinot ar Francijas prezidentūras prioritātēm, tika uzsvērts, ka prezidentvalsts darbība būs koncentrēta uz trim galvenajām jomām:

  • Eiropas suverenitātes programmas īstenošana, kas nozīmē Eiropas spēju pastāvēt pašreizējā pasaulē un aizstāvēt savas vērtības un intereses;
  • jauna Eiropas izaugsmes modeļa veidošana;
  • “cilvēcīgākas” Eiropas izveide.

“Ja man vienā teikumā būtu jāformulē šīs prezidentūras mērķis laikposmam no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, es teiktu, ka mums ir jāmaina Eiropa, kurā sadarbība notiek mūsu teritorijas ietvaros, uz Eiropu, kurai ir ietekme pasaules mērogā, kura ir pilnībā suverēna un kura pati nosaka savas izvēles un savu likteni”.

france22_l

Vairāk par ES Padomes prezidentūru
https://www.consilium.europa.eu/lv/council-eu/presidency-council-eu/
Par Francijas prezidentūru
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/ Iesakām