“Kopā par Eiropas atlabšanu” – Vācija pārņem ES prezidējošās valsts pienākumus

16.07.2020.

2020. gada 30. jūnijā noslēdzās pusgadu ilgā Horvātijas prezidentūra ES Padomē – tās plānus un paredzēto vērienīgo programmu būtiski ietekmēja Covid-19 pandēmija, cita starpā radot izaicinājumus darba organizēšanai arī dažādo darba grupu un komiteju ietvaros, un liedzot iespēju sanāksmes rīkot klātienē.

Vācija, sākot ar š.g. 1. jūliju līdz 31. decembrim, uz pusgadu ieņems ES prezidentvalsts statusu. Vācijai šī būs jau trīspadsmitā prezidentūra ES Padomē. Jaunās prezidentūras moto ir “Vienoti Eiropas atlabšanai” (Together for Europe’s recovery), kas norāda uz Vācijas prezidentūras galveno mērķi – kopīgiem spēkiem pārvarēt Covid-19 radīto krīzi Eiropā. Jāatgādina, ka Vācija ir to sešu valstu vidū (līdztekus Beļģijai, Francijai, Itālijai, Luksemburgai un Nīderlandei), kas ir ES dibinātājvalstis.

Koronavīrusa ierobežošana ir milzīgs izaicinājums ES, un Vācijas prezidentūras programmas pamatā ir tūlītēja pandēmijas radītās krīzes pārvarēšana un ekonomikas atveseļošana.

Galvenais mērķis ir ātri panākt vienošanos par atveseļošanas plānu un ES daudzgadu budžetu 2021.–2027. gadam . Vācija plāno panākt progresu klimata aizsardzības jomā, balstoties uz Eiropas zaļā kursa ietvaros izstrādāto ceļvedi , kā arī sekmēt digitālo pārveidi ekonomikas un sociālajā jomā. Uzmanības centrā izvirzot Āfriku un attiecības ar Ķīnu, Vācija vēlas, lai Eiropa uzņemtos lielāku atbildību globālā mērogā un stiprinātu savu lomu pasaulē. Vēl viena prioritāte būs ES un Apvienotās Karalistes turpmākās attiecības .

Kanclere Angela Merkele 8. jūlijā plenārsēdē iepazīstināja EP deputātus ar savas valsts prezidentūras programmu un galvenajām prioritātēm.

Vācijas prezidentūra ES Padomē: prioritātes

  • Kovid-19 pandēmijas pārvarēšana; ekonomikas un sociālā atlabšana;
  • Spēcīga un inovatīva Eiropa;
  • Taisnīga Eiropa;
  • Ilgtspējīga Eiropa;
  • Drošības un kopīgu vērtību Eiropa;
  • Spēcīga Eiropa pasaulē.

Vairāk informācijas par Vācijas prezidentūra ES Padomē

https://www.eu2020.de/eu2020-en

eu2020de-l Iesakām