Eiropas Parlaments apstiprina Lielbritānijas izstāšanās nolīgumu

05.02.2020.

29. janvārī Eiropas Parlaments ar 683 balsīm par, 49 pret un 13 atturoties apstiprināja Lielbritānijas izstāšanās nolīgumu.

Debatēs Eiropas Parlaments izvērtēja izstāšanās procesa līdzšinējo norisi un ieskicēja turpmākos uzdevumus.

Komentējot balsojuma vēsturisko nozīmi, vairums politisko grupu pārstāvju uzsvēra, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās nav ES un Lielbritānijas attiecību beigas, jo saites, kas saista Eiropas tautas, joprojām ir spēcīgas un saglabāsies. Viņi minēja arī, ka no Brexit var daudz mācīties ES nākotnes veidošanai, kā arī pateicās Lielbritānijai un tās deputātiem par ieguldīto darbu.

Vairums runātāju brīdināja, ka sarunas par ES un Apvienotās Karalistes turpmākajām attiecībām būs sarežģītas, īpaši, ņemot vērā pašlaik noteiktos izstāšanās nolīguma termiņus.

Parlamenta Apvienotās Karalistes koordinācijas grupa, kuru vada Ārlietu komitejas priekšsēdētājs Dāvids Makalisters (EPP, DE), uzturēs sakarus ar ES Darba grupu attiecībām ar Apvienoto Karalisti un sadarbosies ar EP Ārlietu komiteju un Starptautiskās tirdzniecības komiteju.

EP cieši sekos līdzi sarunuvedēja Mišela Barnjē darbam un turpinās ar rezolūciju starpniecību ietekmēt sarunas. Eiropas Parlamentam būs arī galīgā teikšana uz ES-AK sadarbības nolīguma apstiprināšanu.

Pēc vēsturiskā balsojuma EP priekšsēdētājs Sasoli teica: “Atskārta par šodien notikušo mani dziļi skumdina. Piecdesmit integrācijas gadus nevar tik vienkārši aizslaucīt. Tagad mums būs smagi jāstrādā, lai izveidotu jaunas attiecības, allaž pirmajā vietā liekot iedzīvotāju intereses un viņu tiesību aizsardzību. Tas nebūs vienkārši. Mūsu turpmākās attiecības daudzkārt tiks pārbaudītas. To zinājām jau kopš Brexit pirmsākumiem. Tomēr esmu pārliecināts, ka mēs spēsim pārvarēt jebkādas domstarpības un vienoties par kopīgiem risinājumiem”.

Lai izstāšanās nolīgums stātos spēkā, to ar kvalificētu balsu vairākumu apstiprināja Eiropas Padomē 31. janvāra balsojumā.

Nākamie soļi

Pārejas periods, kas sākas 1. februārī, noslēdzas 2020. gada decembra beigās. Nolīgums par turpmākajām ES un Apvienotās Karalistes attiecībām būs jāpieņem pirms pārejas posma noslēgšanās, lai tas varētu stāties spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Pārejas posmu var pagarināt vienu reizi uz termiņu no viena līdz diviem gadiem, bet tādā gadījumā lēmums par to jāpieņem ES un AK apvienotajai komitejai līdz 2020. gada 1. jūlijam.

Parlamentam būs jāapstiprina visi turpmākie attiecību nolīgumi. Ja šāds nolīgums skars dalībvalstu kompetences, tas būs jāapstiprina arī dalībvalstu parlamentiem.

Brexit

Vairāk informācijas šeit

https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/brexit Iesakām