Spānijas prezidentūra ES Padomē: no 2023. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim

01.07.2023.

Spānija ir ES Padomes prezidentvalsts piekto reizi. Tās moto “Eiropa, tuvāk” akcentē cilvēciskā, politiskā un institucionālā tuvuma garu.

Savai Padomes prezidentūrai Spānija ir noteikusi četras darba prioritātes:

  • reindustrializēt ES un nodrošināt tās atvērto stratēģisko autonomiju,
  • virzīties uz zaļo pārkārtošanos un vidisko pielāgošanos,
  • veicināt lielāku sociālo un ekonomisko taisnīgumu,
  • stiprināt Eiropas vienotību.

Pēdējo desmitgadu laikā Eiropa ir parādījusi, cik daudz tā var darīt Spānijas labā. Tagad ir pienācis laiks Spānijai parādīt pasaulei, cik daudz mēs varam darīt Eiropas labā. Mūsu valsts uzņemas Eiropas Savienības Padomes rotējošo prezidentūru ar pazemību un pateicību. Taču arī ar apņēmību izmantot to kā noderīgu instrumentu iedzīvotāju dzīves uzlabošanai.

Spānijas premjerministrs Pedro Sančess (Pedro Sánchez), Spānijas prezidentūras politisko prioritāšu prezentācija, 2023. gada 15. jūnijs

LOGO EU23 SPAIN Iesakām