Portugāle uzsāk prezidentūru Eiropas Savienības Padomē

05.01.2021.

2021. gada 1. janvārī prezidentūras pilnvaras Eiropas Savienības Padomē no Vācijas pārņēma Portugāle.
Šī būs jau ceturtā Portugāles prezidentūra. Pirmoreiz tā vadīja ES Padomes darbu 1992. gada pirmajā pusē ar devīzi “Ceļā uz Eiropas Savienību”. Galvenais šīs prezidentūras sasniegums bija Līguma par Eiropas Savienību parakstīšana.
2000. gadā Portugāles otrā prezidentūra centās definēt “Eiropas 21. gadsimta robežas”, savukārt 2007. gadā aizstāvēja “stiprāku Eiropas Savienību labākai pasaulei” – to iezīmēja Lisabonas līgums, kas pārveidoja ES darbību.
2021. gada rezidentūras moto ir “Laiks sasniegt rezultātus: taisnīga, zaļa un digitāla atveseļošanās”, nosakot šādas prioritātes:
Jaunā ES daudzgadu budžeta (2021-2027) un atveseļošanās fonda ieviešana,
lai novērstu pandēmijas radītās sekas

  • Klimata un digitālās pārejas veicināšana
  • Sociālās nevienlīdzības novēršana
  • Eiropas starptautiskās lomas un attiecību stiprināšana

Padomes prezidentvalsts pilnvaras ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts. Šo sešu mēnešu laikā prezidentvalsts vada visu līmeņu Padomes sanāksmes, palīdzot nodrošināt ES darba nepārtrauktību.
ES Padome kopā ar Eiropas Parlamentu pieņem ES likumus. Plašāk par Portugāles prezidentūras prioritātēm un aktuālajiem notikumiem: https://www.2021portugal.eu/en

portugal_2021 Portugale d_menu-overview-identidadevisual Iesakām