No 2019. gada 1. janvāra Rumānijas prezidentūra ES Padomē

03.01.2019.

Rumānijai šī ir pirmā prezidentūra kopš iestāšanās ES 2007. gadā, tās prioritātes nosaka vadmotīvs: “Kohēzija – kopēja Eiropas vērtība”, kas tiek saprasta kā vienotība, vienlīdzīga attieksme un konverģence.
Prezidentūras programmā uzmanība pievērsta četrām galvenajām prioritātēm: konverģences Eiropa, drošāka Eiropa, Eiropa kā spēcīgs globāls dalībnieks un kopīgu vērtību Eiropa.
Prezidentvalsts Eiropas dienā Sibiu pilsētā arī uzņems samitu, kur tiks noteikta virzība debatēs par Eiropas nākotni. Šī ir pirmā reize, kad Rumānija pilda Padomes rotējošās prezidentvalsts pienākumus.
Pašreizējo triju prezidentvalstu komandu veido Rumānija, Somija un Horvātija.

Vairāk informācijas

Rumānijas prezidentūras mājas lapā
https://bit.ly/2GTu0MR
Eiropas Savienības padomes mājas lapā
https://bit.ly/2Tr7cW5
Logo-Rumania-2019 Iesakām