Zviedrijas prezidentūra ES Padomē no 2023. gada 1. janvāra

02.01.2023.
Zviedrijas prezidentūra ES Padomē no 2023. gada 1. janvāra

Zviedrijas prezidentūra ES Padomē no 2023. gada 1. janvāra
2023. gada pirmajā pusgadā ES Padomes prezidentvalsts būs Zviedrija. Zviedrijai šī ir trešā prezidentūra Padomē, un tā šim laikposmam ir noteikusi četras darba prioritātes:

drošība – vienotība
konkurētspēja
zaļā pārkārtošanās & enerģētikas pārkārtošana
demokrātiskās vērtības un tiesiskums – mūsu pamats

Lasīt tālāk…

Noslēdzies vizuālās mākslas konkurss “ES – nākotnes Eiropā”

15.12.2022.
Noslēdzies vizuālās mākslas konkurss “ES – nākotnes Eiropā”

2022. gada nogalē jau sesto gadu, sadarbojoties EUROPE DIRECT centram Jelgavā un Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai, kā arī Salgales Mūzikas un mākslas skolai, tiek organizēts vizuālās mākslas konkurss par Eiropas tēmām. Šī gada tēma bija saistībā ar Eiropas Jaunatnes gadu – “ES – nākotnes Eiropā”. Audzēkņi darbos attēloja sev aktuālās tēmas – savus hobijus, nākotnes sapņus un profesiju, vides aizsardzības tēmu, digitalizāciju  un mākslīgo intelektu, kas vienlaicīgi ir aktuālas visā Eiropā un pasaulē.
Priecājamies par audzēkņu lielo atsaucību un pedagogu ieguldīto darbu, sagatavojot lieliskus radošus darbus, līdztekus iepazīstot Eiropas aktuālās tēmas. Izvērtējot rezultātus, tika noteikti laureāti trīs kategorijās un Atzinības rakstu saņēmēji, bet ieguvēji ir visi konkursa dalībnieki, iegūstot jaunas zināšanas un pieredzi. Katrs dalībnieks saņēma EUROPE DIRECT centra balvas. Lasīt tālāk…

Ar koku stādīšanu Lielplatones muižas parka alejā atzīmē Zemes dienu

27.04.2022.
Ar koku stādīšanu Lielplatones muižas parka alejā atzīmē Zemes dienu

26. aprīlī EUROPE DIRECT projektā notika Zemes dienas un Eiropas dienas ieskaņas pasākums Jelgavas novada jauniešiem, lai informētu par Eiropas Zaļo kursu un vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības tēmu. Tā laikā notika gan radoša teorētiskā nodarbība kopā ar influenceri Edgaru Freshu, gan praktiskā – tika iestādītas 10 liepas Lielplatones muižas parkā, atjaunojot vēsturisko aleju. Lielplatones muižas parks izvēlēts dēļ tā vēsturiskās un bioloģiskās nozīmības, tas ir iecienīts Jelgavas novada tūrisma objekts. Gadu gaitā daļa no vēsturiskās alejas, kuru dēvē par Mīlestības aleju, bija zudusi, tādēļ jau 2021. gadā jaunieši iestādīja pirmās 10 liepas un šogad turpina šo darbu ar vēl 10 liepām. Jauniešiem tā ir vērtīga pieredze, pašam piedalīties dabas atjaunošanā, tā veidojot saudzīgu un atbildīgu attieksmi pret vidi. Lasīt tālāk…


Jelgavas novada jaunieši gūst iedvesmu Eiropas Jaunatnes gada aktivitātēm

07.04.2022.
Jelgavas novada jaunieši gūst iedvesmu Eiropas Jaunatnes gada aktivitātēm

Lai veicinātu aktīvu savas valsts un Eiropas Savienības pilsonības apzināšanos, jauniešu izpratni par Eiropas Jaunatnes gadu 2022. un plašāku iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos, EUROPE DIRECT centrs Jelgavā š.g. 5.aprīlī organizēja Jelgavas novada jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Rīgu.
Pasākumu Eiropas mājā ievadīja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas Zanes Petres uzruna, iezīmējot Eiropas Savienības prioritātes, kas ir aktuālas jauniešiem. Turpinājumā Latvijas Jaunatnes Padomes pārstāve Marija Cīrule jauniešus informēja par to, ko sagaidīt no Eiropas Jaunatnes gada un kā iesaistīties tā aktivitātēs. Eiropas Parlamenta biroja Latvijā pārstāve Elvīra Lapsa sniedza informāciju par Konferences par Eiropas nākotni un Eiropas kopienas “Mēs esam kopā” iespējām. Lasīt tālāk…

Starptautiskajā sieviešu dienā akcentē sieviešu spēku un vienotību

14.03.2022.
Starptautiskajā sieviešu dienā akcentē sieviešu spēku un vienotību

Lai uzsvērtu Eiropas Savienības ieguldījumu dalībvalstu attīstībā – reģionos, valstīs un to nākotnē, kā arī akcentētu sieviešu lomu un līdzdalību Eiropas notikumos, EUROPE DIRECT centrs Jelgavā 11. martā rīkoja ikgadējo Starptautiskās Sieviešu dienas pasākumu.

EUROPE DIRECT vadītāja Tabita Šķerberga savā prezentācijā iezīmēja svarīgākos šī gada centra darbības virzienus saistībā ar Konferenci par Eiropas nākotni, zaļo kursu un Eiropas Jauniešu gadu. Lasīt tālāk…

2022. gada 1. janvārī Francija uzsāk prezidentūru Eiropas Savienības padomē.

10.01.2022.
2022. gada 1. janvārī Francija uzsāk prezidentūru Eiropas Savienības padomē.

Francijas prezidentūras prioritātes ir atspoguļotas tās vadmotīvā: “Atjaunotne, spēks, piederība”:

atjaunotne – sniegt iespēju Eiropai atbalstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos:
spēks – aizsargāt un veicināt mūsu vērtības un intereses;
piederība – veidot un attīstīt kopīgu Eiropas redzējumu, ņemot vērā mūsu kultūru, vērtības un kopīgo vēsturi. Lasīt tālāk…Iesakām