29. aprīlī ES mājā notiks seminārs “Jauniešu brīvprātīgais darbs Eiropas un Latvijas politiskajos procesos”

25.04.2011.

2011. gada. 29. aprīlī  Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā un Brīvības un solidaritātes fonds aicina uz semināru ES Mājā “Jauniešu brīvprātīgais darbs Eiropas un Latvijas politiskajos procesos”.

Semināra uzdevums ir rast atbildes par jauniešu iesaisti brīvprātīgā politiskā darbā un ieguvumiem un izaicinājumiem, ar kuriem būtu jārēķinās jauniešiem, iesaistoties sabiedriskās līdzdalības procesos un diskutēt par politiskas līdzdalības tradicionālām un modernām (tiešās tīklošanās un komunikācijas) formām.

Lai gan jauniešu (18-24 g.v.) Latvijā ir tikai nedaudz vairāk kā 10% no valsts iedzīvotājiem, sociāli ekonomiskā un politiskā kontekstā šī ir viena no svarīgākajām grupām, jo šajā vecumā cilvēkam jāpieņem virkni svarīgu lēmumu, kas var būtiski ietekmēt viņa tālāko dzīvi, un caur to – arī notikumus valstī kopumā.

 Jaunieši šajā vecumā ir tā sabiedrības daļa, kuras attieksmei pret apkārt notiekošo būs tālejošas sekas sabiedriskās līdzdalības pamatu un mehānismu stiprināšanā. Ņemot vērā to, ka šajā vecumā jaunieši, baudot vēl minimālas saistības, gan aktīvi eksperimentē, gan brīvāk ļaujas dažādu ideālu un vērtību iedvesmotām aktivitātēm, tiem ir raksturīgi lūkoties arī pēc iespējām izpausties brīvprātīgā darbā, tostarp, piedaloties dažādos politiskajos procesos – bet retāk tradicionālās politiskās partijās.

 Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pētījumu par jauniešu līdzdalību politiskajos procesos, galvenokārt, piedaloties vēlēšanās, divas trešdaļas Latvijas jauniešu interesējas par politiku. Neskatoties uz to, 68% no viņiem nav tuvi nevienas politiskās partijas uzskati un vēlēšanās (gan nacionālajās, gan Eiropas Parlamenta) piedalās nedaudz vairāk kā trešdaļa no tiem. Turklāt, tieši šo sabiedrības grupu visvairāk uztrauc ekonomikas un sociālā krīze valstī un it īpaši bezdarba jautājumi. Tad kāpēc pat krīzes apstākļos, jaunieši vēlēšanas uztver tikai kā galvenokārt pilsonisko pienākumu? Kādēļ 38% no tiem jauniešiem kuri nebalso, jūt, ka viņu balsij “nav ietekmes”? Kādas iespējas jauniešiem Latvijā ir iesaistīties brīvprātīgā politiskā darbā? Kuras organizācijas un pilsoniskā aktīvisma formas – tradicionālās vai interneta tiešās tīklošanās un komunikācijas formas – ir piemērotākās?

Kādi varētu būt ieguvumi un izaicinājumi, ar kuriem būtu jārēķinās jauniešiem, iesaistoties sabiedriskās līdzdalības procesos? Uz šiem un daudziem citiem tematiskiem jautājumiem mēģinās rast atbildes šajā jomā pieredzējuši speciālisti, kas pulcēsies Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā un Brīvības un solidaritātes fonda kopīgi rīkotajā seminārā.

Pasākumu tiešraidē varēs vērot www.europarl.lv, plašāk par semināru un tā dienas kārtību lasiet http://www.europarl.lv/view/lv/press-release/jaunumi-2011/Jaunumi-2011-April/press-release-2011-April-9.html Iesakām