Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā jauna vadītāja

16.04.2021.

16. aprīlī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas pienākumus sākusi pildīt Zane Petre. Viņa ir uzkrājusi lielu pieredzi Latvijas un Eiropas diplomātijā, strādājusi Latvijas Ārlietu ministrijā, arī kā Eiropas korespondente, Politiskā direktora birojā kā Starptautisko operāciju un krīžu noregulējuma nodaļas vadītāja, pārstāve Krīžu pārvarēšanas civilo aspektu komitejā no Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES Briselē, kā arī kancelejas vadītāja Moldovā. 2012. gadā viņa pievienojās Eiropas Ārējās darbības dienestam, bija Politikas, preses un informācijas nodaļas vadītāja ES delegācijā Eritrejā (2012–2016) un pēc tam delegācijas vadītāja vietniece un Politikas, preses un informācijas nodaļas vadītāja ES delegācijā Nepālā (2016–2020). 2020. gada septembrī viņa pievienojās Politikas un reformu koordinācijas grupai, Ukrainas atbalsta grupai Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorātā.

EKP LV vaditaja Z.Petre

Zanes Petres foto (fotogrāfs Ilmārs Znotiņš) Iesakām