“15 gadi ar Eiropu. 15 gadi par Eiropu” – Europe Direct Informācijas centrs Jelgavā atzīmē 15 darbības gadus

27.11.2020.

“15 gadi ar Eiropu. 15 gadi par Eiropu” – izdots Europe Direct informācijas centra Jelgavā video

Lai atskatītos uz paveikto 15 gados, kopš Jelgavas novadā izveidots Europe Direct informācijas centrs, 2020. gada nogalē ir izveidots video materiāls par centra darbību. Tajā ietverts arī dažādu EDIC mērķa grupu – jauniešu, bibliotekāru, pašvaldības darbinieku un NVO pārstāvju – viedoklis un vērtējums, ko ES nozīmē viņu dzīvē un darbā, un kas kopā paveikts un sasniegts aizvadītajos gados.
EDIC Jelgavā dibināts 2005. gadā pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Kopš tā laika centrs ir bijis atvērts sadarbībai gan skolēniem, gan jauniešiem, iedzīvotājiem un citiem interesentiem, tas aktīvi darbojies ES informēšanas laukā, organizējis pasākumus dažādām mērķgrupām – bērniem un jauniešiem, audžuģimenēm, senioriem, bibliotekāriem, uzņēmējiem u.c.
EDIC Jelgavā atrodas Pasta ielā 37, Jelgavas novada pašvaldības 1.stāvā. Informāciju par aktualitātēm Eiropas Savienībā varat skatīt EDIC mājas lapā: www.edic.jrp.lv
Video pieejams šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=oU2ksn5r32k&feature=emb_logo

Europe_Direct_15 Iesakām