Somija uzsāk prezidentūru ar moto „Ilgtspējīga Eiropa – ilgtspējīga nākotne”

13.07.2019.

1. jūlijā Somija uz nākamo pusgadu uzņēmās Eiropas Savienības prezidentūras pienākumus, pārņemot stafeti no Rumānijas. Prezidentūras laikā Somija pievērsīs lielu uzmanību Eiropas Savienības lomai cīņā pret klimata izmaiņām un stiprinās bloka līdera pozīcijas šajā sfērā.
Prezidentūrai Somija ir izvēlējusies moto „Ilgtspējīga Eiropa – ilgtspējīga nākotne”. Tieši tādēļ Somijas premjerministrs Anti Rinne norādījis, ka prezidentūras laikā tiks pievērsta liela uzmanība Eiropas Savienības lomai cīņā pret klimata izmaiņām. Rinne skaidroja, ka tas nozīmē apņemšanos līdz 2050.gadam izveidot oglekļa izmešus neradošu ekonomiku.
Tāpat Somijas premjers uzsvēris, ka nepieciešams aizsargāt kopējās Eiropas Savienības vērtības, piemēram, likuma varu, cilvēktiesības, vienlīdzību un demokrātiju, kas Savienībā ir apdraudētas. Savas prezidentūras laikā Somija plāno pievērsties arī tādiem jautājumiem, kā iedzīvotāju skaita pieaugums un migrācijas kontrole, Eiropas Savienības un Āfrikas partnerattiecības.
Somija arī vēlas, lai Savienība vairāk investē izglītībā un aizstāv cilvēku, preču un pakalpojumu brīvu kustību.
Vairāk informācijas Somijas prezidentūras mājas lapā https://eu2019.fi
Svarīgi fakti par Somiju

  • Galvaspilsēta: Helsinki
  • ES oficiālās valodas: somu, zviedru
  • Iedzīvotāji: 5,47 milj.
  • Ģeogrāfiskā platība: 338,4 tūkst/km2
  • ES dalībvalsts kopš: 1995. gada 1. janvāra
  • Valūta: eiro, eirozonas valsts kopš 1999. gada 1. janvāra
  • Šengenas zonas valsts kopš 2001. gada 25. marta
finland-eu-logo-800


 Iesakām