Gada nogalē izdots buklets “Iepazīsti kultūrvēsturisko mantojumu Jelgavā un tās apkārtnē!”

21.12.2018.

Atzīmējot Eiropas Kultūras mantojuma gadu (EKMG) 2018, EDIC sagatavojis un izdevis bukletu, kurā ietverta informācija par Jelgavas un apkārtnes kultūrvēsturiskajiem objektiem, kā arī Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas (JNMMS) audzēkņu zīmējumi, kuros tie attēloti.  2018. gada sākumā tika organizēts konkurss, kura ietvaros jaunieši vispirms apmeklēja un iepazinās ar Jelgavas un apkārtnes kultūrvēsturiskajiem objektiem, un tad veidoja vizuālās mākslas darbus. Europe Direct Informācijas centra Jelgavā un Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas (JNMMS) kopīgās aktivitātes sasaucas ar EKMG moto “Mūsu mantojums – pagātnes un nākotnes satikšanās”, jo tam, kas ir radīts pagātnē, ir nozīme šodien, un mēs varam novērtēt mums apkārt esošās vērtības tikai tad, ja tās iepazīstam. Tikpat interesants un unikāls kā katrs objekts ir arī tā attēlojums zīmējumos un gleznās. Jāpiebilst, ka papildus vērtība bukletam ir tā, ka kultūras mantojuma objektu informācija ir pieejama arī angliski, kas būs noderīgi angļu valodas nodarbībās skolās, kā arī virtuālās realitātes iespēja - apskatīt video filmu par objektiem un mākslas darbu tapšanas procesu.

Bukletu skatiet šeit

EDIC buklets 2018 EDIC buklets 2018 I EDIC buklets II Iesakām