Gada nogales pasākums “Atraktīvākais seniors Jelgavas novadā 2017”

06.12.2017.

1. decembrī plašā pasākumā Jēkabnieku kultūras namā godināti Europe Direct informācijas centra un novada pašvaldības rīkotā konkursa laureāti – Jelgavas novada seniori. Šogad no katra pagasta pašvaldība izraudzījās cilvēkus, kas rosina aktivitātes sabiedriskajā dzīvē, cilvēkus ar daudzpusīgiem vaļaspriekiem, kuros iesaista arī ģimeni, kas sniedz atbalstu līdzcilvēkiem, cilvēkus ar labu humora izjūtu un kuri savos seniora gados dalās pieredzē ar jauniešiem un bērniem. Titulu “Atraktīvākais seniors Jelgavas novadā 2017” kopā saņēma trīspadsmit laureāti.

Šogad aprit jau seši gadi kopš Europe Direct informācijas centrs un Jelgavas novada pašvaldība organizē konkursu senioru sniegtās pieredzes un novērtētās aktivitātes atzinībai. Ir bijuši gadi, kad tiek meklēti aktīvākie seniori, sirdsgudrie vectēvi un vecmāmiņas, kā arī seniori, kas vairākās paaudzēs aktīvi darbojas pašdarbībā, nesavtīgi iesaistās labdarībā un ziedo savu laiku un pūles citiem. Šogad pašvaldība izsludināja konkursu ar mērķi atklāt atraktīvākos seniorus novadā.

Pasākumu jau tradicionāli organizēja Europe Direct informācijas centrs sadarbībā ar Jelgavas novada Labklājības pārvaldi un novada Senioru biedrību, lai novērtētu un cildinātu pozitīva, aktīva dzīvesveida apliecinājumu seniora gados, kā arī izceltu tās personības īpašības un aktivitātes, kas attiecības ar līdzcilvēkiem, ģimenes locekļiem un citu paaudžu sabiedrības pārstāvjiem veido nepiespiestas, daudzpusīgas un savstarpēji atbalstošas.
No pieteiktajiem dalībniekiem katra pagasta pārvalde apstiprināja laureātus – kopā 13, atraktīvākos seniorus, tai skaitā vienu ģimeni, kuri saņēma novada pašvaldības
Pateicības rakstus.

Pasākuma tematika bija veltīta ES 60 gadu jubilejai un akcentēta viena no Eiropas Komisijas prioritātēm – senioru iekļaušana sabiedriskās aktivitātēs un vienlīdzīgu tiesību nodrošināšana. Senioriem bija iespēja pierādīt savu atraktivitāti, izspēlējot jauno spēli “Tavs izaugsmes ceļojums”, kas ietver jautājumus par Jelgavas novadu, Latviju un Eiropu. Pasākuma noslēgumā seniori saņēma jauno ES 60 gadu jubilejai veltīto EDIC bukletu ar Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu zīmējumiem par Eiropas Savienības dalībvalstīm un informāciju par ES dibināšanu.
Svinīgo godināšanu papildināja koncerts, kurā uzstājās grupa “Baltie lāči”. Senioriem tika pasniegtas arī naudas balvas.

Seniori 2017 Seniori 2017 Seniori 2017_3 Seniori 2017_4 Seniori 2017_5 Seniori 2017_6

Vairāk informācijas par laureātiem un foto skatiet šeit:
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/novada-zinas/14012/titulus-par-atraktivitati-sanemusi-trispadsmit-novada-seniori/ Iesakām