Izdots buklets “Eiropas pēdas Jelgavā un tās apkārtnē”

16.12.2016.

Lai veicinātu cilvēku apziņu un piederības sajūtu gan savai dzimtajai vietai – Jelgavai, Jelgavas un Ozolnieku novadiem, un arī Eiropas Savienībai, Europe Direct informācijas centrs Jelgavā gada nogalē izdevis bukletu “Eiropas pēdas Jelgavā un tās apkārtnē”. Tajā akcentētas vēsturiskas un mūsdienīgas kopsakarības starp Jelgavas apkārtni un Eiropu. Bukletā iekļauti Jelgavas apkārtnes nozīmīgākie objekti, vietas, personības, kuras savulaik un mūsdienās saistītas ar Eiropas vērtībām un notikumiem.
“Latvija kā kultūras, mākslas, tirdzniecības un pasaules iedvesmas mijiedarbības krustpunkts bijis īpašs un nozīmīgs jau 16. un 17.gadsimtā. Mūsdienu dzīves ritmā, kad pašsaprotama šķiet ceļošana, iespaidu aizgūšana no tālu zemju kultūrām, arhitektūras, mākslas vai pat tik ikdienišķas lietas kā valsts tradicionālā virtuve, ārkārtīgi noslēpumaina šķiet tieši tāda pat iedvesmu apmaiņa 16.gadsimtā… Un pārsteidzoši, ka atstātais mantojums izstaro materiālas un emocionālas vērtības vēl šobaltdien, ko vērts iepazīt, izzināt un iedziļinoties izprast.”
Buklets tiks izplatīts Jelgavas novada skolās, pagastu bibliotēkās, tūrisma informācijas centros, EDIC organizētajos pasākumos un plašai publikai Jelgavas novadā un Latvijā. Interesenti bukletu (bezmaksas) var saņemt EDIC stendā Jelgavas novada pašvaldībā un Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā.

Bukletu skatīt šeit

Buklets_EDIC_2016 Iesakām