Izsludināts jauns pieteikumu konkurss 2010.gadam Eiropas Savienības Mūžiglītības programmā

16.11.2009.

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā izsludināts jauns pieteikumu konkurss 2010. gadam ar dažādiem iesniegšanas termiņiem. Pieteikumus var iesniegt visās sektorālajās programmās – Comenius (vispārējā izglītība), Erasmus (augstākā izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība), Leonardo da Vinci (profesionālā izglītība), Jean Monnet (Eiropas integrācija) un Caurviju programmā (politikas veidošanas un valodu mācību veicināšana, IKT ieviešana, valorizācija).

Vairāk informācijas par Mūžizglītības programmu 2010.gadam un pieteikumu konkursa dokumenti pieejami šeit - http://www.apa.lv/index.php?node=308

Plašāku informāciju par Mūžizglītības programmu, konkursa nosacījumiem, kā arī pieteikumu veidlapas un rokasgrāmatas pieteicējiem meklējiet attiecīgajās sadaļās.

Informatīvs seminārs par 2010.gada projektu pieteikumu konkursu Grundtvig programmā notiks šī gada 30.novembrī plkst. 11:00 un Comenius programmā šā gada 1.decembrī plkst. 11:00. Detalizētāka informācija būs pieejama APA mājas lapā www.apa.lv. Iesakām