Eiropas Komisija izsludina 2013. gadu par Eiropas Pilsoņu gadu

14.01.2013.

2013. gadam sākoties, Eiropas Komisija ievada Eiropas Pilsoņu gadu, kas veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām. Šis gads ir izšķirīgs brīdis Eiropas integrācijas procesā, proti, 2013. gads iezīmē ar Māstrihtas līgumu 1993. gadā ieviestās ES pilsonības 20. gadadienu un atgādina, ka līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir palicis viens gads.

„Lai veidotu spēcīgāku un politiskāku Savienību, ir vajadzīga tieša pilsoņu līdzdalība. Tāpēc 2013. gads ir Eiropas Pilsoņu gads – gads, kas veltīts Jums un Jūsu kā ES pilsoņa tiesībām”, tā Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga.

Lai atzīmētu Eiropas Pilsoņu gadu, visā Eiropas Savienībā tiks rīkoti dažādi pasākumi, konferences un semināri ES, valstu, reģionālā un vietējā līmenī (pasākumu kalendāru skatīt šeit: http://europa.eu/citizens-2013). Komisija uzlabos arī daudzvalodu interneta portālu Europe Direct un Your Europe pamanāmību, jo tie ir galvenie elementi „vienas pieturas” informācijas sistēmā, kas veltīta Savienības pilsoņu tiesībām.

Lai sagatavotos Eiropas Pilsoņu gadam, Komisija no 2012. gada 9. maija līdz 9. septembrim rīkoja plašu sabiedrisko apspriešanu, aicinot pilsoņus ziņot par to, ar kādām problēmām viņi ir saskārušies, īstenojot savas ES pilsoņu tiesības. Respondenti norādīja, ka viņi ļoti augsti vērtē savas ES tiesības, jo īpaši tiesības brīvi pārvietoties un politiskās tiesības. Viņi vēlētos īstu Eiropas telpu, kurā viņi var dzīvot, strādāt, pārvietoties, studēt un iepirkties, nesaskaroties ar birokrātiju vai diskrimināciju. Tomēr viņi arī norādīja, ka līdz tam vēl ir daudz darāms. Rezultātus skatīt šeit: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf .

Vispārīga informācija

Pateicoties ES pilsonībai (kas neaizstāj valsts pilsonību, bet papildina to), visiem 27 ES dalībvalstu pilsoņiem ir vairākas papildu tiesības – ES pilsoņu tiesības. Cita starpā tās ir tiesības balsot un kandidēt pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās tajā ES valstī, kurā viņi dzīvo, tiesības uz konsulāro aizsardzību ārzemēs ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem, kā arī tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, tiesības iesniegt sūdzību Eiropas ombudam vai – no 2012. gada – iesaistīties Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvā.

Papildu informācija

Eiropas Pilsoņu gads: http://europa.eu/citizens-2013

Diskusijas ar pilsoņiem par Eiropas nākotni: http://ec.europa.eu/european-debate/index_lv.htm

Pilsonu_gads_banner_en2 Iesakām