ES Informācijas sniedzēju forumā apspriež veidus dialoga veidošanai ar sabiedrību

05.11.2012.

Vairāk nekā 120 dalībnieku no pilsoniskās sabiedrības organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, ES informācijas tīkliem un programmām 1.novembrī, pulcējās ikgadējā forumā Eiropas informācijas sniedzējiem, lai iepazītos ar nākamā gada aktualitātēm un izstrādātu kopīgus risinājumus tālākajam darbam. Forumā „ES komunikācijas darbnīca – idejas un risinājumi” piedalījās eksperti un praktiķi, apspriežot nākamgad svarīgākos ES tematus: eiro ieviešanu Latvijā, sarunas par daudzgadu budžetu, ekonomikas izaugsmes iespējas, Eiropas Pilsoņu gadu, gaidāmo Latvijas prezidentūru ES Padomē un Rīgas kļūšanu par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014. gadā.

Visos jautājumos sabiedrības iesaiste ir vitāli svarīga – kā atklāšanas uzrunā uzsvēra Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Astra Kurme, „informācijas sniegšana par ES ir ļoti sarežģīts un milzu pacietību prasošs darbs, tomēr tas ļauj Latvijas iedzīvotājiem iegūt no dalības ES pēc iespējas vairāk.”

Pilnu raksta tekstu skatīt: www.eiropaskustiba.lv
Pasākuma fotogrāfijas pieejamas EKL Facebook lapā

Europe Direct Informācijas centru Jelgavā forumā pāstāvēja vadītāja Tabita Šķerberga un speciāliste Anita Škutāne. Iegūtā informācija ir svarīga turpmākā darbā, komunicējot ES aktuālās problēmas ar iedzīvotājiem.

EKLV_logo Iesakām