EK sniedz ieteikumus par budžeta pasākumiem un ekonomikas reformām 2012. gadā

08.06.2012.
2012. gada 30. maijā Eiropas Komisija ir pieņēmusi virkni ieteikumu par budžeta pasākumiem un ekonomikas reformām, lai palielinātu finanšu stabilitāti, sekmētu izaugsmi un radītu darbavietas visā ES.
Šie ieteikumi ir adresēti konkrētām valstīm, ņemot vērā to individuālo situāciju.
 
Ieteikumus reformām Latvijai 2012. gadā variet apskatīt:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2012_latvia_lv.pdf
logo_EC


 Iesakām