Bibliotekāri gūst pieredzi Gulbenes novadā

18.10.2011.

12. oktobrī Jelgavas un Ozolnieku novadu pagastu bibliotekāri devās Europe Direct Informācijas centra (EDIC) organizētā pieredzes braucienā uz Vidzemi – Gulbenes bibliotēku un EDIC, kā arī Lejasciema bibliotēku, jo gan EDIC, gan bibliotēku pārstāvjiem ir svarīga uzzināt kolēģu pieredzi un dalīties savā pieredzē.
Jau vairākus gadus EDIC Jelgavā ir cieša sadarbība ar Jelgavas novada bibliotēkām, kuras ir aktīvas Eiropas Savienības informācijas sniegšanā lauku teritoriju iedzīvotājiem. Bibliotēkām regulāri tiek piegādāti ES informatīvie materiāli, ikmēneša e-apkārtraksti, tāpat bibliotēkas ir aktīvas iedzīvotāju apmācībā informācijas meklēšanā un interneta resursu lietošanā. Gulbenes bibliotēkas vadītāja Antra Sprudzāne un bibliotēkas darbinieces informēja par sniegtajiem pakalpojumiem, galvenajām darbības sfērām, aktualitātēm un projektu īstenošanu, ieviešot grāmatu nodošanas iespēju ārpus bibliotēkas darba laika, izvietojot elektronisko informācijas tablo u.c. Tāpat bija iespēja iepazīties ar EDIC Gulbenē darbību un izdotajiem interesantākajiem informatīvajiem materiāliem. Gulbenes EDIC ir arī divas filiāles – Alūksnes pilsētas bibliotēkā un Madonas novada bibliotēkā.
Brauciena dalībniekiem bija iespēja doties īsā ekskursijā pa Gulbeni, bet pēcpusdienā tika apskatīta Lejasciema bibliotēka un tur izvietotā ekspozīcija par novadnieci Zentu Mauriņu un novadpētniecības muzejs.

Gulbene Gulbene_1 Gulbene_2 Gulbene_3 Gulbene_4 Gulbene_5 Gulbene_6 Iesakām