Vizīte Helsinkos

06.10.2011.

Jau vairākus gadus Europe Direct Informācijas centrs Jelgavā, savas darbības pilnveidei un sadarbības veicināšanai EDIC tīklā, dodas pieredzes apmaiņas vizītēs uz kaimiņu valstīm. Šogad no 26. – 29. septembrim EDIC darbinieki Tabita Šķerberga, Inese Cinovska un Dagnija Špele devās uz Helsinkiem, lai iepazītos ar vietējā EDIC darbību.

EDIC Helsinkos darbojas Somijas Ārlietu ministrijas pakļautībā, izvietota plašā informācijas centrā, kur ir pieejams daudzveidīgs informācijas klāsts par Eiropas Savienību. Tā kā centrs atrodas valsts galvaspilsētā, tas ikdienā apkalpo ievērojamu apmeklētāju skaitu gan klātienē, gan telefoniski un pa e-pastu, iesaistās vērienīgos pilsētas un valsts mēroga informatīvos pasākumos, kā arī darbojas informācijas sniegšanā skolēniem un Helsinku universitātes studentiem. Jauniešu auditorijās tiek apskatītas aktuālas tēmas par vides jautājumiem, brīvprātīgo darbu un citām ES aktuālām tēmām. Tikšanās laikā Helsinku EDIC darbinieki sniedza prezentāciju par centra aktivitātēm, savukārt EDIC Jelgavā pārstāvji demonstrēja savu publicitātes video un iepazīstināja ar ES informācijas interneta resursiem Latvijā, kā arī savstarpēji apmainījās ar interesantākajiem informatīvajiem materiāliem. Helsinku kolēģus ieinteresēja Latvijā izstrādātie pedagoģiskie mācību materiāli – prezentācijas par ES jautājumiem.

Vizītes laikā apmeklējām Eiropas Komisijas pārstāvniecību Somijā, Helsinku Universitātes Dokumentāciju centru, kur pieejama plaša datu bāze ES un vispārējā likumdošanā, kas ir nozīmīgs informācijas avots studentiem mācību procesā, kā arī plašai publikai.

Vizītes laikā notika arī tikšanās ar nevalstiskās sieviešu organizācijas „Marta” pārstāvēm, kura deva jaunas idejas par dažādu paaudžu sieviešu sadarbības formām.

Brīvajā laikā bija iespēja iepazīties ar interesantākajiem tūrisma objektiem Helsinkos – Senāta laukumu un Balto baznīcu, Tirgus laukumu, pieminekli komponistam Sibēliusam, Klints baznīcu.

Vizīte Helsinkos Vizīte Helsinkos Vizīte Helsinkos Vizīte Helsinkos Vizīte Helsinkos Vizīte Helsinkos Vizīte Helsinkos Vizīte Helsinkos Vizīte Helsinkos Iesakām