Septembra aktivitātes Jelgavas novadā

29.09.2020.

Septembri Jelgavas EDIC aizvadījis, organizējot un piedaloties vairākos pasākumos, kas bija gan plānotie, gan pavasarī neīstenotie, tādēļ interese un atsaucība visos bija tiešām liela.

Pirmais notika 19. septembrī, piedaloties Jelgavas novada dienā Kalnciema kvartāla tirdziņā, Rīgā. EDIC visas dienas garumā informēja apmeklētājus par Eiropas zaļo kursu un tā būtību, organizējot laimes rata viktorīnu ar jautājumiem par veselīgu dzīvesveidu un pārtiku, kā arī sniedzot informāciju par ES valstīm. EDIC stendā valdīja rosība, kas apliecina apmeklētāju interesi par Eiropas tēmām. Protams, galvenais mērķis apmeklētājiem ir iegādāties garšīgus un veselīgus Jelgavas novada ražotāju produktus, kā arī izbaudīt bagātu kultūras programmu.

24. septembrī EDIC organizēja izbraukuma semināru LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā maģistra programmas „Ekonomika” studentiem, lai iepazīstinātu ar labās prakses piemēriem ES projektu īstenošanā uzņēmējdarbības veicināšanai. Šādi semināri sadarbībā ar LLU tiek organizēti jau piecus gadus, un, kā atzīst dalībnieki, tā ir vērtīga pieredze, klātienē iepazīstot uzņēmēju darbu specifiku, veiksmes un problēmas.
Vairāk informācijas par pasākumu
http://esaf.llu.lv/lv/raksts/2020-09-29/esaf-magistra-studiju-programmas-studenti-iepazist-zemgales-uznemejus

25. septembrī EDIC kopā ar Kalnciema vidusskolas audzēņiem un pedagogiem aktīvi atzīmēja Eiropas sporta nedēļu, kas tika atzīmē ar saukli “Piecelies un piecel citus!” Skolēni bija sagatavojuši informāciju par interesantiem un neparastiem sporta veidiem dažādās valstīs, prezentēja to un aicināja skolas biedrus izmēģināt tos praksē, organizējot atraktīvas sportiskas nodarbes.
Sportisko aktivitāšu starplaikos dalībnieki iepazina Eiropas valstis EDIC stendā, kur jaunākie bērni izkrāsoja Eiropas valstu karogus un ievērojamus objektus, bet lielākie pārbaudīja savas zināšanas, atbildot uz jautājumiem Laimes rata viktorīnā. Gan lielākie,  gan pavisam mazie aktīvi iesaistījās sportā un Eiropas viktorīnā, visi bija priecīgi saņemt balvas ar EDIC simboliku.

Savukārt 26. septembrī EDIC ar infomatīvo stendu un aktivitātēm jau tradicionāli piedalījās Jelgavas novada Ražas svētku tirdziņā atpūtas kompleksā „Viesu līči”. Galvenā viktorīnas tēma bija – veselīga dzīvesveida un vietējās pārtikas nozīme veselības uzlabošanā. Šī tēma ir viena no Eiropas zaļā kursa prioritātēm, lai veicinātu vietējo produktu iegādi un lietošanu, tā mazinot klimata pārmaiņas. Tirdziņā bija plaši pārstāvēti vietējie pārtikas ražotāji, augļu un dārzeņu audzētāji, kā arī amatnieki, piedāvājot plašu preču klāstu. Līdzās tam visas dienas garumā uz skatuves norisinājās plaša kultūras programma.

1_septembris 1 Eiropas sporta diena 1 Eiropas sporta diena 2 Eiropas sporta diena 3 Eiropas sporta diena 4 Eiropas sporta diena 5 Eiropas sporta diena Kalnciema_tirdz_1 Kalnciema_tirdz_2 Kalnciema_tirdz_3 Kalnicema_tirdz LLU studenti uznemeji 1 LLU studenti uznemeji 2 LLU studenti uznemeji Razas_svetki Razas_svetki_1 Razas_svetki_2 Razas_svetki_3 Iesakām