2020. gada 1. janvārī Horvātija uzsākusi savu pirmo prezidentūru

20.01.2020.

Horvātija pārņem rotējošās ES prezidentūras pienākumus no Somijas. Horvātijas moto valsts sešu mēnešu prezidentūrai ES Padomē ir “Spēcīga Eiropa izaicinājumu pilnajā pasaulē’’. Jaunākā ES dalībvalsts savas prezidentūras laikā vēlas pievērsties tādām prioritātēm kā ilgtspējīga attīstība, ekonomika, kurā liela nozīme ir darbībai tīklā, drošība un Eiropa kā globālo procesu līdere.

Horvātija kļūst par prezidējošo valsti Eiropas Savienībai nozīmīgā brīdī, kad dienas kārtībā ir vairāki svarīgi jautājumi. Horvātija savas prezidentūras laikā īpašu uzmanību pievērsīs attiecībām ar Apvienoto Karalisti pēc tās izstāšanās no ES un ES daudzgadu budžetam 2021.-2027. gadam.

Horvātijas ES prezidentūras prioritātes:

 • Eiropa, kas attīstās;
 • Eiropa, kas savieno;
 • Eiropa, kas aizsargā;
 • Eiropa, kas ir ietekmīga.
Vairāk informācijas https://bit.ly/2tEeIWs
Horvātijas ES prezidentūras tīmekļvietne  https://eu2020.hr/
Horvātijas ES prezidentūras prioritātes  https://bit.ly/2Owx7LY
  Croatia_2
  

   

  

  Iesakām