Notiek jau otrā diskusija jauniešiem par ES nākotni

08.02.2019.

Februāra sākumā Lietuvā, Telšos tikās ap 100 Jelgavas un Telšu skolu jaunieši, abu valstu EDIC un Eiropas Komisijas pārstāvniecību vadītāji un darbinieki, lai diskutētu par Eiropas nākotni – kādu to vēlamies redzēt un kādu ieguldījumu varam dot, aktīvi piedaloties politiskajos procesos un Eiropas vēlēšanās 2019. gadā. Pasākuma ievadā Lietuvas jaunieši vadīja iepazīšanās ekskursiju Telšos, pēc tam sekoja informatīvā daļa par ES aktualitātēm – Brexit, ar to saistītie budžeta veidošanas izaicinājumi, ražošana, ko ietekmē robotizācija un mākslīgais intelekts, reģionālās attīstības dilemmas. Kā aicināja EK Pārstāvniecības Lietuvā vadītājs Arnoldas Pranckevičius: “Esiet lieli lielās lietās, kopīgi risinot klimata pārmaiņu, drošības, migrācijas jautājumus, kuros viena valsts nevar ietekmēt rezultātus, un esiet mazi mazās – to, ko varat paveikt uz vietas, dariet vietējā un reģionālā līmenī, tuvāk iedzīvotājiem jeb sev!”
Turpinājumā sekoja darbs grupās, kur abu valstu jaunieši kopīgi apsprieda, kādu viņi veidotu ES budžetu. Jauniešiem nācās pieņemt nopietnus lēmumus, kādām jomām viņi dotu priekšroku, palielinot vai samazinot finansējumu, piemēram, nelegālajai migrācijai, kohēzijai, jauniešu mobilitātei, lauksaimniecībai. Diskusiju rezultātus darba grupu pārstāvji prezentēja klātesošajiem, atspoguļojot un pamatojot dažādo redzējumu par Eiropas Savienības nākotnes attīstību.
Pasākums bija otrais pārrobežu trīs diskusiju ciklā – pirmais notika Jelgavā 2018. gada oktobrī, otrais – Telšos un trešais notiks Jelgavā 28. martā, kad viesos tiks gaidīti Telšu jaunieši un tiks diskutēts par Eiropas vēlēšanu kandidātu programmām.
Šo diskusiju mērķis ir sniegt informāciju par 2019. gada nozīmīgāko notikumu – Eiropas vēlēšanām un diskutēt, kā katrs no mums var aktīvi iesaistīties vēlēšanu kampaņā “Šoreiz es balsošu” un motivēt arī savus apkārtējos piedalīties vēlēšanās.

TOWARDS-THE-EUROPEAN-ELECTIONS- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Iesakām