Vizīte un pieredzes apmaiņa Čehijā

15.10.2018.

No 1. – 5.oktobrim Europe Direct Informācijas centra darba grupa devās savā gadskārtējā pieredzes apmaiņas vizītē, šoreiz uz Čehiju.
Vizītes laikā apmeklējām EDIC Most, kas atrodas privātas universitātes pakļautībā (Finanšu un administrācijas Universitāte). EDIC Most šeit atrodas kopš 2007. gada, galvenā mērķa grupa – skolēni, studenti, uzņēmēji. Čehijā diezgan lielu lomu spēlē joprojām pastāvošā komunistiskā partija (7% balsu parlamentā), tomēr Valsts prezidentam ir pozitīva attieksme pret ES, diemžēl viņš nav politiskā autoritāte un līderis. Vizītes laikā vairākkārt tika uzsvērta Slovākijas pozitīvā attieksme pret eiro un ES, pretstatot to diezgan skeptiskajai Čehijas nostājai (Čehija un Slovākija sadalījās 1993. gadā). EDIC Most tuvākajā laikā plāno rīkot diskusiju ar Eiropas Parlamenta deputātiem par to, kāpēc slovākiem patīk ES, bet čehiem nē. Čehijas iedzīvotāji ir apmierināti ar esošo naudas vienību valstī – čehu kronu, tomēr 2021. gadā būs jāizvēlas, vai valstī ieviest eiro. Tāpat dienaskārtībā ir debates senioriem “Mīti par ES”, kas detalizēti izskaidrotu dažādus mītus un patiesības. Tāpat reizi gadā tiek rīkota kontaktu birža uzņēmējiem un bezdarbniekiem kā potenciālajiem darbiniekiem, kas ir plaši apmeklēta. Tiek organizēti valodu kursi (franču, angļu, vācu) plašai publikai (8 nodarbības mēnesī). Arī Čehija šogad atzīmē savas valsts simtgadi (28.09.2018.) – līdzīgi Polijai, Lietuvai, Latvijai. Šajā gadā aprit 30 gadi kopš Samta revolūcijas, Prāgas pavasara notikumi risinājās 1968. gadā. EDIC Most strādā viens pilna laika un nepilnas slodzes darbinieks.
Vizītes ietvaros apmeklējām Pardubices EDIC un Pardubices pašvaldību. EDIC strādā 2 darbinieki, 1 no tiem pilnas slodzes, centrs atrodas Tūrisma informācijas centra pakļautībā. EDIC ieviesta jautājumu forma, kur gadījumos, ja neviens darbinieks nav uz vietas, šo formu var aizpildīt un ievietot kastītē. Pardubices pašvaldībā iepazināmies ar ES finansējuma piesaistes mehānismiem Čehijā. Čehijā reģioniem tiek izstrādāti ITI (Integreated Territorial Investments) plāni. Pardubicei un Hradec Kralove pašvaldībām tāds ir kopīgs, ļaujot apvienoties aglomerācijā, kurā ietilpst 145 pašvaldības un 335 tūkstoši iedzīvotāju, tam ir 2 līdzvērtīgi centri – Pardubice ar 90 000 un Hradec Kralove ar 93 000 iedzīvotāju. Šāda sadarbība ietekmē reģiona attīstību un paaugstina konkurētspēju. ITI stratēģija šim reģionam apstiprināta 2016. gadā. Pieejamais finansējums – 143 miljoni eiro. Projektu izstrādes un ieviešanas shēma ir ļoti sarežģīta, tā ietver ITI idejas turētāju (holder) – pati pašvaldība, ITI izpildorgānu, Uzraudzības komiteju, darba grupas, vidutāju, vadošo organizāciju. Ir 5 operacionālās programmas, par katru atbildīga 1 ministrija. Kā nozīmīgākos projektus var minēt transporta termināļu izbūvi (autobuss, trolejbuss, dzelzceļš), satiksmes drošības uzlabošanu, modernizāciju, inteliģentās transporta sistēmas izveidi, izglītību un citas.
Hradec Kralove EDIC atrodas bibliotēkā, bijušajā kokvilnas fabrikas ēkā, kas būvēta 20. gadsimta sākumā, bet 2014. gadā pārbūvēta un pielāgota bibliotēkas vajadzībām, ņemot vērā modernās dzīves prasības. Tajā ir arī vairākas semināru un konferenču zāles, kafejnīca (kur strādā paši bibliotēkas darbinieki, jo ēku pēc programmas nosacījumiem nevar izīrēt), mūžizglītības centrs. Ēkas platība 8000m2. Šeit tiek rīkotas izstādes, semināri, dažādas aktivitātes visu vecumu iedzīvotājiem. Bibliotēkā ir savs info centrs, kurā atrodas arī EDIC Hradec Kralove, kas izveidots 2013. gadā.
Vizītes noslēgumā apmeklējām EK Pārstāvniecību Čehijā, Prāgā. Valstī ir 11 EDIC un 7 dokumentācijas centi. Arī šeit tika uzsvērts, ka tiks rīkota debašu sērija par eiro jautājumu universitātēs sadarbībā ar vietējiem EDIC. Kā mērķa grupa izvēlēti augstskolu studenti un vidusskolēni. Pārstāvji iet runāt un diskutēt pie šīm mērķgrupām, tajā skaitā interaktīvā veidā, piemēram, spēlējot teātri, kur katram sava loma. Galvenie interesējošie jautājumi ir izglītība, jauniešu iespējas, vispārīgi jautājumi – ES uzbūve, kultūra, klimata pārmaiņu jautājumi, migrācija. Galvenie interesenti – studenti, skolotāji, skolēni, seniori. Skolotājiem tiek organizēti braucieni uz Briseli un semināri par dažādiem ES jautājumiem, kas rezultātā sniedz lielu atdevi. Visiem Čehijas EDIC ir kopīgs FB profils un mājas lapa http://www.europedirect.cz/ Atbildes uz jautājumiem, kas nosūtīti uz kopīgo e-pasta adresi, katru mēnesi sniedz 1 EDIC, kas tajā mēnesī ir atbildīgs. Par kopīgo Instagramm kontu atbildīgs EDIC Most. EDICiem tiek rīkotas apmācības – par prezentāciju prasmēm, uzstāšanos, darbu ar sociālajiem medijiem, radošu pasākumu organizēšanu. Pārstāvniecība arī daudz strādā ar mediju lomas un domas maiņu attiecībā uz negatīvo attieksmi pret ES, tiek komentētas un atspēkotas viltus ziņas, ir izveidotas asprātīgas video īsfilmas par ES aktuālajām tēmām.

EDIC Most EDIC Most_1 EDIC Most_2 EDIC Most_3 EDIC_Most _2 Hradec Krolove 1 Hradec Krolove Pardubice 1 Pardubice 2 Pardubice 3 Pardubice 4 Pardubice castle Pardubice Prague EU house Prague Prague_1 Iesakām