EDIC aktivitātes maijā

12.06.2018.

Līdztekus Eiropas Savienības dzimšanas dienas svinībām, kas risinājās 9. maijā Europe Direct Informācijas centrs (EDIC) aktīvi piedalījās arī dažādu citu pasākumu organizēšanā.
15. maijā tika rīkota ES pēcpusdiena Jelgavas angļu valodas klubiņa dalībniekiem, kuras laikā pasākuma dalībnieki praktizēja angļu valodu, iepazīstinot klātesošos ar kādu no grupas biedriem – viņa interesēm, hobijiem un tml. Savukārt EDIC vadītāja deva uzdevumu pastāstīt angliski par kādu no Eiropas valstīm, kā arī prezentēja EDIC. Angļu valodas klubiņš rosināja šādu pasākumu pēc aizvadītā gada valodu dienas, lai vairāk uzzinātu par EDIC darbību un Eiropas aktualitātēm.
17. maijā EDIC rīkoja izbraukuma semināru LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Ekonomikas maģistrantūras studentiem. Tajā topošie uzņēmēji iepazinās ar veiksmīgiem Jelgavas novada uzņēmējiem, kuri savas uzņēmējdarbības attīstībai piesaistījuši arī ES līdzekļus, piemēram – z/s “Mežacīruļi” studenti iepazinās ar dažādām saimniecības nozarēm – liellopu fermu, biogāzes ražotni un siltumnīcām. Šī saimniecība ir pozitīvs piemērs ilgtspējīgai saimniekošanai un atjaunojamās enerģijas ražošanai. Pilnīgi atšķirīgs objekts bija Abgunstes muiža, kura ir salīdzinoši jauns tūrisma objekts Jelgavas novadā, bet ieguvis popularitāti un varējis attīstīt savu pakalpojumu piesaistot vairāk kā desmit Leader un citu programmu projektus. Pasākuma laikā studenti saņēma informāciju par ES aktualitātēm, Eiropas kultūras mantojuma gadu 2018 un ES fondu iespējām uzņēmējdarbības attīstībai.
Tāpat visu maiju Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas novirziena audzēkņi, iepazīstot šo gadu kā Eiropas kultūrvēstures gadu, apmeklēja Jelgavas novada un pilsētas kultūrvēsturiskos objektus, lai noslēgumā tos zīmētu un gleznotu, un tapušos darbus izstādītu EDIC stendā 19. maijā Jelgavas novads svētku ietvaros. Svētku apmeklētājiem bija iespējams balsot par sev tīkamiem darbiem, tādējādi izvirzot savas simpātiju balvas. EDIC stendā brīvprātīgie jaunieši dienas garumā piedāvāja svētku apmeklētājiem iesaistīties dažādās aktivitātēs – laimes rata griešanā, ES puzles likšanā, ES karoga krāsošanā un nodrošināja ar dažādām balvām ar ES simboliku.
Savukārt Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolas mākslas novirziena konkursa darbu uzvarētāju apbalvošana un mūzikas novirziena audzēkņu koncerts, kurā bērni un jaunieši par godu Latvijas simtgadei izpildīja dažādus latviešu autoru skaņdarbus, notika 22. maijā Zaļenieku kultūras namā. Pasākums pulcēja vairāk nekā 100 audzēkņus. Konkursā vizuālās mākslas jomā piedalījās 95 audzēkņi, tika iesniegti 104 mākslas darbi un izvirzītas 28 godalgotas vietas. Mūzikas jomā konkursā piedalījās 26 audzēkņi un tika piešķirtas 6 godalgotās vietas. Pārējie dalībnieki saņēma atzinības rakstus un EDIC balvas. Vizuālās mākslas darbi tiks iekļauti EDIC 2018. gada brošūrā “Iepazīsti Jelgavas novada kultūrvēsturiskās vērtības!”

30. maijā Jelgavas novada Kalnciema vidusskolas 7.-8. klašu audzēkņi devās izziņas braucienā ar Zemes dienas tematiku, lai iepazītu tuvākās apkārtnes zemes dzīļu bagātības, lai saprastu, kāda tiem nozīmē kopīgā ekosistēmā. Skolēni devās uz Ķemeru nacionālo parku, vispirms izstaigājot Ķemeru lielo tīreli un iepazīstot tā interesanto augu valsti, kā arī kūdras veidošanās procesus un vērojot īpašo purva ainavu. Jaunieši apmeklēja arī Dabas izglītības centru “Meža māja”, kur video filmā uzzināja vairāk par dabas vērtībām un zemes dzīļu bagātībām, kā arī izspēlēja dabas izziņas spēles.
Valgundes visdusskola atrodas vietā, kur apkārtnē ir vairākas nozīmīgas derīgo izrakteņu ieguves vietas – Kalnciema dolomīta raktuves, kūdras purvi, māla atradnes – netālu vēsturiski atradušies ķeģeļu cepļi, kuri ražošanā izmantojuši vietējo mālu. Pie skolas izveidoti ģeoloģisko atradņu izziņas stendi.

Kulturas mantojuma gads 1 Kulturas mantojuma gads 0 Kulturas mantojuma gads 2 Kulturas mantojuma gads 3 Kulturas mantojuma gads 4 Kulturas mantojuma gads 5 Vizite studenti Vizite studenti 1 Vizite studenti 2 Novada svetki Novada svetki 1 Novada svetki 2 Novada svetki 3 Novada svetki 2018_2 Eiropas diena seniori Eiropas diena 2018_5 Eiropas diena 2018_6 Kemeru_purvs Iesakām