Audžuģimeņu salidojums Jelgavas novadā – jau ceturto gadu!

20.06.2017.

Jau ceturto gadu pēc kārtas Europe Direct Informācijas centrs Jelgavā (EDIC) sadarbībā ar Jelgavas novada Bāriņtiesu rīkoja novada audžuģimeņu un aizbildņu salidojumu. Pasākums norisinājās 17. jūnijā Valgundes pagastā pie Kalnciema vidusskolas un pulcēja ap 40 audžuģimenes.
Jau par tradīciju kļuvušajā salidojumā, kas ierasti tiek organizēts vasaras sākumā, kopā pulcējās ne vien Jelgavas novada audžuģimenes un aizbildņi, bet arī ģimenes no apkārtējiem novadiem, kurās aug Jelgavas novada bērni.

“Uz salidojumu aicinātas ģimenes arī no Tukuma, Kandavas novadiem un Liepājas”, norāda Bāriņtiesas vadītāja Olga Rudaka “ Kopā sanākšanu mūsu audžuģimenēm un aizbildņiem organizējām divas reizes gadā.  Ziemā, tas ir pateicības pasākums Ziemassvētku laikā un vasarā – salidojums. Esam sapratuši, ka tas ir nozīmīgi ne vien pašiem bērniem un vecākiem – sajust pašvaldības ieinteresētību un atbalstu, bet aizvien svarīgāks kļūst uzdevums – izglītot sabiedrību. Organizējot un stāstot par šādiem pasākumiem, mērķis ir “iepazīstināt” cilvēkus ar esošo situāciju valstī, rosināt sadzirdēt mūs, jo diemžēl vēl aizvien sabiedrībai nav pilnīgas izpratnes, kas ir audžuģimene. Gandarījumu rada, ka šobrīd valstī tiek aktualizēts deinstitucionalizācijas projekts, jo, tikai aptverot sistēmas plusus un mīnusus, mēs varam radīt kvalitatīvu ģimenisku vides nodrošināšanu bērnam, kurš dažādu apstākļu dēļ ir zaudējis vecākus” skaidro O.Rudaka.
Patlaban Jelgavas novadā darbojas 16 audžuģimenes un ap 60 aizbildņu.
Europe Direct informācijas centrs sadarbībā ar Bāriņtiesas darbiniekiem un  salidojuma dalībniekiem visas dienas garumā nodrošināja dažādas izzinošas, aktīvas, radošas un sportiskas aktivitātes – gan keramikas un rokdarbu darbnīcas, gan zemessardzes demonstrējumus, make up meistarklasi, līnijdejas, Zinoo eksperimentus, koncertu un improvizācijas teātra priekšnesumus. Līdztekus nodarbībām EDIC teltī norisinājās radošas un informatīvas aktivitātes par Eiropas Savienības dalībvalstīm, ES vērtībām, kā arī par ES vēsturi un 60 gadu jubileju, kas tiek atzīmēta šogad. Europe Direct informācijas centra vadītāja Jelgavā Tabita Šķerberga norāda, ka šāds salidojums ir arī laba iespēja, lai palūkotos plašāk un gūtu noderīgu informāciju par ES aktualitātēm un Eiropas Komisijas prioritātēm, t.sk. vienu no tām – par vienlīdzīgām cilvēktiesībām un iespējām, kas arī tika ietverta centra rīkotajās aktivitātēs. Salidojumu, kas jau kļuvis par tradīciju, audžuģimenes novērtē kā ļoti pozitīvu un izglītojošu pasākumu.

Vairāk foto no pasākuma
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/galerijas/673/audzugimenu-un-aizbildnu-salidojums/

Audzugimenes_1 Audzugimenes_2 Audzugimenes_3 Audzugimenes_4

Informāciju sagatavoja:
Anita Škutāne
Europe Direct Informācijas centra Jelgavā speciāliste
tel. 63048446
anita.skutane@jelgavasnovads.lv Iesakām