2015. gads visā Eiropā – gads attīstībai!

17.02.2015.

2015. gads Eiropas Savienībā ir Eiropas gads attīstībai. Jau kopš 1983. gada Eiropas Savienībā ik gadu tiek nosaukta gada centrālā tēma, kam gada garumā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība un publicitāte. Šogad pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē gada tēma veltīta ārpolitikas jautājumiem.

Tēmas izvēle saistīta ar to, ka 2015. gadā noslēdzas ANO Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanas termiņš un starptautiskajai sabiedrībai jāvienojas par jaunu attīstības sadarbības mērķu ietvaru nākošajiem 15 gadiem.

• Šā gada septembrī ANO Ģenerālā asambleja Ņujorkā vienosies par jauniem mērķiem – „Ilgtspējīgas attīstības ietvaru”, lai novērstu nabadzību, nevienlīdzību un vides iznīcību. Jaunais ietvars ne vien aizvietos Tūkstošgades mērķus, bet iekļaus arī Rio+20 samita rezultātus. Jauno Ilgtsējīgas attīstības ietvaru veidos universāli standarti un mērķi, par kuru sasniegšanu uzņemsies atbildību visas ANO dalībvalstis.

• Decembrī Parīzē notiks Klimata pārmaiņu samits, kurā noteiks jaunus klimata rīcības mērķus, kas aizvietos pašreizējo Kioto Protokolu. Tam būs ietekme arī uz virkni Latvijas attīstības jomām, tostarp – enerģētiku, transportu, lauksaimniecību un vidi.

Attīstības sadarbība ir joma, kas skar plašu tēmu loku, tādēļ arī katrs nākamā gada mēnesis veltīts citai tēmai:

Janvāris – Eiropa pasaulē
Februāris – izglītība
Marts – sievietes un meitenes
Aprīlis – veselība
Maijs – miers un drošība
Jūnijs – ilgtspējīga izaugsme, cieņpilns darbs
Jūlijs – bērni un jaunatne
Augusts – humanitārā palīdzība
Septembris – demogrāfija un migrācija
Oktobris – pārtikas drošība
Novembris – ilgtspējīga attīstība
Decembris – cilvēktiesības.

Gada moto – „Mūsu pasaule. Mūsu cieņa. Mūsu nākotne.”

Gada vēstījumi:

• Tu vari radīt pārmaiņas.

Mēs esam pasaules pilsoņi. Mūsu dzīves šeit Latvijā ir cieši saistītas ar citu pasaules iedzīvotāju dzīvēm. Mūsu ikdienas izvēlēm ir tieša ietekme uz cilvēku dzīvēm citur pasaulē.

• Katru dienu ikvienā pasaules vietā vienkārši cilvēki ietekmē pasaules kārtību.
Iedzīvotāju iniciatīvas dažādās pasaules vietās bieži ir tiešām veiksmīgas un sasniedz ietekmīgus rezultātus. Iedvesmojies no šādiem piemēriem! Tu vari, mēs varam ietekmēt un veidot mūsu dzīvi uz šīs planētas.

• Attīstības sadarbība nav tikai palīdzība tālām zemēm.
Šis nav stāsts par to, ko “mēs dodam”, bet par to, “kā mēs dzīvojam”. Tas ir par pārmaiņu radīšanu cilvēku dzīvēs. Un to var darīt visos līmeņos un dažādos veidos – piemēram, ar ikdienas pārtikas izvēli, kas ciena cilvēku tiesības uz cieņpilnu darbu.

Eiropas attīstības gads un Latvija

Mēs lepojamies, ka attīstības gada ideja nāk no Latvijas – pirms vairākiem gadiem šī doma dzima LAPAS un mūsu biedru organizācijai Eiropas Kustība Latvijā, kas, sadarbojoties ar Eiropas tīklu CONCORD un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, veiksmīgi virzīja tās apstiprināšanu.

Latvijā Eiropas gada attīstībai pasākumu koordinēšana uzticēta Latvijas Platformai attīstības sadarbībai (LAPAS). Gada laikā plānota virkne pasākumu studentiem, uzņēmējiem, lēmumu pieņēmējiem un ikvienam interesentam – filmu mēnesis, ceļojošā izstāde, interaktīvā telts, sarunas ar lēmumu pieņēmējiem, semināri par godīgu tirdzniecību, korporatīvo sociālo atbildību, konference par attīstības sadarbību, konkursi par interesanti atspoguļotiem atttīstības stāstiem u.c.

Informācijas avots www.lapas.lv

Vairāk informācijas: https://europa.eu/eyd2015/lv/content/about-2015

musu_pasaule ega Iesakām