Eiropas mobilitātes nedēļa 2012 – „Attīsties pareizajā virzienā”

21.09.2012.

No 16. līdz 22. septembrim cilvēki visā pasaulē tiek aicināti aizdomāties par savu transporta līdzekļu izmantošanas nepieciešamību un iespēju robežās samazināt auto izplūdes gāzes un troksni, padarot vidi veselīgāku.

Varbūt ir iespēja pārplānot aktivitātes tā, lai tās veicamas vienā brauciena reizē, varbūt kādu no reizēm var izmantot sabiedrisko transportu vai varbūt izvēlēto mērķi var sasniegt dodoties kājām vai ar velosipēdu un nemaz nav nepieciešams izmantot auto. Jāakcentē Eiropas valstis: Nīderlande, Vācija, Dānija, kur pārvietošanās ar velosipēdu ir diezgan pašsaprotams un komfortabls pārvietošanās veids, reizē dabai draudzīgs un veselīgs.

Eiropas Komisija aicina domāt globāli un katram būt atbildīgam par sevis radītajām sekām. Pēdējos desmit gadus Eiropas mobilitātes nedēļa ir atbalstījusi centienus radīt iedzīvotājiem patīkamāku un veselīgāku vidi, mudinot viņus mazināt satiksmi un veicinot ilgtspējīgu un ar muskuļu spēku darbināmu transporta veidu izmantošanu.

Mobility_week Iesakām